تعداد بازدید: 1977

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 14 مهر 1384-0:0

کشاورزي منهاي پژوهش

رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران گفت: سال گذشته هيچ طرح تحقيقي در فراخوان پژوهشي مازندران پذيرفته نشد.


دكتر سيدوحيد علوي با اشاره به اعلام اولويت هاي پژوهشي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي مازندران افزود: مازندران قطب كشاورزي كشور است و فعاليت هاي تحقيقي و پژوهشي در اين حوزه بايد چشمگير باشد.
وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران هيچ يك از طرح هاي تحقيقي ارسالي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را واجد شرايط براي ارزيابي ندانست.
وي با انتقاد از سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به خاطر عدم پذيرش طرح هاي تحقيقي كشاورزي و منابع طبيعي اين استان ضرورت اعمال سياست هاي مناسب با ساختارهاي بومي را خاطرنشان كرد.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir