تعداد بازدید: 2044

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 14 مهر 1384-0:0

ديده بان ميان کاله

معرفي وبلاگ ميان کاله


ميان كاله مجموعه اى شگفت انگيز و رويايى از طبيعت منحصر به فرد، پرندگان زيبا، گوزن هاى زرد و خالدار است. شبه جزيره اى كه با تپه هاى شنى ساحلى به عرض ۲ الى ۵/۶ كيلومتر از درياچه جدا مى شود. فضاى جزيره، مرغزار نيمه مشجرى است كه عمده ترين درختچه هاى آن را گونه هاى انار و تمشك وحشى تشكيل داده و مجموعه عوامل طبيعى كه از جمله آن وضعيت مطلوب جوى و فراوانى غذا است باعث شده كه هر ساله صدها هزار پرنده مهاجر مانند فلامينگو، قو و غازهاى فاسنرى پيشانى سفيد، انواع اردك ها، قره غاز و مرگوسى كاكلى جهت زمستان گذرانى در آن پناه گيرند.

اين مجموعه در فهرست اماكن زيست محيطى جهان ثبت شده و از زيباترين تالاب هاى جهانى به شمار مى رود. متاسفانه به دليل مديريت غلط مسئولان مربوطه امروزه جزيره زيباى ميان كاله چند قدم بيشتر تا نابودى در پيش رو ندارد.

وبلاگ ديده بان ميانكاله كه توسط يكى از سازمان هاى غيردولتى حافظ ميانكاله نگاشته مى شود به كرات اين خطر را گوشزد كرده است: «بسيارى از پرنده هاى ميانكاله در طبقه بندى هاى بين المللى در رديف پرندگان در حال انقراض هستند و حتى جمعيت جهانى بعضى از اين پرندگان به ۱۰ هزار قطعه هم نمى رسد. در اين منطقه شما مى توانيد شاهد كلنى هاى بزرگى از پرندگان باشيد كه در نوع خود بى نظير است ولى عوامل تهديدكننده زيادى هم در اين منطقه موجب كاهش جمعيت آنها مى شود كه بيشتر آنها عوامل تهديدكننده انسانى هستند.

 صيادان كه ۷۰ درصد از آنها مهاجرانى هستند كه از نواحى شرقى كشور در زمان خشكسالى كه موجب مهاجرت عده كثيرى از جمعيت شهرها و روستاها شده بود، به اين منطقه مهاجرت كرده و در مزارع و دامدارى هاى اين منطقه كه اشتغال اكثر بوميان منطقه است مشغول به كار شدند و بعدها روستاهاى كوچكى را در اطراف تالاب بنا كردند، به طورى كه امروزه جمعيت بوميان منطقه كمتر از مهاجران است. هجوم صنايع بزرگ به اين منطقه در اوايل دهه ۷۰ موجب ايجاد اشتغال كاذب زيادى در منطقه شده و موج دوم مهاجرت را با هجم خيلى بيشتر در منطقه موجب شد.

 روستاهاى اقوام مهاجر روز به روز بزرگ و بزرگ تر شدند، پيامد ظهور اين اقوام غيربومى كه اكثر آنها از طبقه فقير جامعه بودند و اوايل به صورت كارگر در اين صنايع مشغول شده و از اين راه زندگى خود را مى گرداندند. ولى ديرى نپاييد ايجاد زيرساخت هاى صنايع به اتمام رسيد و براى ادامه كار كه به صورت تخصصى تر بود ديگر به اين اقوام مهاجر احتياج نبود. در اين بين اتفاق ديگرى هم به وقوع پيوست كه از اهميت بيشترى برخوردار بود اين اتفاق خريد زمين هاى حاصل خيز كشاورزى از كشاورزان و دامداران با هدف ايجاد منطقه ويژه اقتصادى بندر اميرآباد بود...»

نشاني وبلاگ به اين قرار است:http://miankalehsit.persianblog.com

(sharghnewspaper)    ©2013 APG.ir