تعداد بازدید: 2067

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 17 مهر 1384-0:0

مشکل زباله ساري حل مي شود؟

ساري‌ صاحب‌ كارخانه‌ زباله‌سوز مي‌شود.


محمد قنبرپور شهردار ساري‌ ، آيت‌الله‌ شجاعي‌، نماينده‌ مردم‌ اين شهردر مجلس‌، مهرانفر رييس‌ شوراي‌ شهر، شاهرخي‌ معاون‌ عمراني‌ استاندار مازندران‌ و مهردادي‌ مديركل‌ محيط‌ زيست‌ استان‌ با مقيمي‌ معاونت‌ امور عمراني‌ وزارت‌ كشور ديدار كردند.
در اين‌ ديدار، محمد قنبرپور شهردار ساري‌ با تشريح‌ كامل‌ مشكلات‌ دفن‌ بهداشتي‌ زباله‌ شهري‌ و تاريخچه‌ دقيق‌ چگونگي‌ نارسايي‌هاي‌ موجود در دفن‌ زباله‌ از مسوولان‌ وزارت‌ كشور درخواست‌ كرد براي‌ رفع‌ مشكل‌ مردم‌ ساري‌ در بحث‌ دفن‌ بهداشتي‌ زباله‌ شهر اقدام‌ كنند.

 آيت‌الله‌ سيدحسن‌ شجاعي‌ نيز گفت‌: وزارت‌ كشور بايد پاسخ‌ مثبت‌ به‌ پي گيري‌هاي‌ شهرداري‌ بدهد و اقدامات‌ هم‌ به‌ صورت‌ ضروري‌ و فوري‌ باشد.

محمدحسين‌ مهرانفر، رييس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهر ساري‌ نيز گفت‌: حق‌ با مردم‌ است‌، اين‌ مردم‌ مشكلات‌ زيادي‌ را تحمل‌ كردند و وزارت‌ كشور بايد قاطعانه‌ پاسخ‌ مردم‌ اين‌ شهر را بدهد.

 در پايان‌ اين‌ ديدار، مهندس‌ مقيمي‌ معاون‌ عمراني‌ وزير كشور، دستور خريداري‌ و نصب‌ كارخانه‌ زباله‌سوز را در اقدامي‌ فوري‌ صادر كرد.

از سوي ديگر سرپرست استانداري مازندران گفت: رفع بحران زباله ساري با نصب و راه اندازي دستگاه زباله سوز به 100ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
محمدرضا صالحي افزود: تاكنون تنها 10ميليارد ريال اعتبار از محل درآمد شهرداري ساري براي اين منظور تأمين شده است.
وي با درخواست از سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور براي تأمين اعتبار موردنياز اجراي اين طرح گفت: بحران كنوني زباله شهر ساري به سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئولان وزارت كشور منعكس شده است.
وي گفت: درحال حاضر براي جمع آوري و انتقال زباله شهر ساري روزانه 160ميليون ريال از سوي شهرداري اين شهر هزينه مي شود.
صالحي تصريح كرد: مشكل دفن زباله شهر ساري به طور موقت رفع شده است.
(kayhannews+etemaad)    ©2013 APG.ir