تعداد بازدید: 2001

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 18 مهر 1384-0:0

کودکي که سه هزار ساله سن دارد!

كشف اسكلت يك كودك سه هزار ساله در گورستان باستاني گوهر تپه با گردن بندي به شكل دو سر شاخ گاو، بخش ديگري از آيين هاي باستاني اقوام اين محوطه باستاني را آشكار كرد.


گوهر تپه مازندران يكي از مهم ترين محوطه هاي باستاني كشور است كه در نزديكي روستاي رستم كلا از توابع بهشهر واقع شده است. اين محوطه باستاني نشان مي دهد که اقوامي از هفت هزار سال پيش تا هزاره هاي اول پيش از ميلاد در اين منطقه مي زيسته اند. اين اقوام از پنج هزار سال پيش وارد مرحله شهر نشيني شده بودند. كشف توام معماري و قبور در اين منطقه نشانگر تداوم استقرار در اين محوطه باستاني است.
«علي ماهفروزي»، باستان شناس و سرپرست چهارمين فصل كاوش در گوهر تپه مازندران با اشاره به كشف اسكلت كودك در گوهر تپه گفت: «پيش از اين نيز در گوهر تپه بقاياي اسكلت كودكاني مربوط به 3 هزار سال پيش كشف شده بود اما كشف اين اسكلت با گردن بندي كه به گردن دارد، بسيار حائز اهميت است.»
او گفت: «گردن بند به شكل دو سر شاخ گاو ساخته شده است كه از وجود اعتقاداتي آييني در اين منطقه نشان دارد.»
ماهفروزي با اشاره به اين موضوع كه هنوز در باره ماهيت و دلايل اين اعتقادات چيزي نمي دانيم، گفت: «ما نمي دانيم كه اين دو سر شاخ گاو چه بخشي از اعتقادات آن دوران را در بر مي گيرد زيرا نمونه چنين گردن بندي در گورستان اواخر دوره برنز تپه حصار دامغان نيز بدست آمده بود. از سوي ديگر اين گردنبند تاكنون تنها بر گردن يک كودك پيدا شده و اين نيز مي تواند نشان دهنده آن باشد كه اين اعتقادات هرچه بوده جنبه همگاني نداشته است و تنها عده اي به آن پايبند بوده اند.»
گردن بند کشف شده از جنس مفرغ بوده و اشيايي كه در كنار كودك پيدا شده نشان از آن دارد كه اسكلت اين كودك به 3 هزار سال قبل مربوط مي شود.
ماهفروزي با اشاره به ارتباط گردن بند بدست آمده با پيكره هاي گاو كشف شده در گوهر تپه گفت: «از آنجا كه اين دو با فاصله زيادي از هم كشف شده اند و از سوي ديگر فرهنگ استفاده از اين گردنبند در اواخر دوره برنز گورستان تپه حصار دامغان نيز ديده شده است، احتمال مي دهيم ارتباطي با هم نداشته باشند اما به يقين رسيدن در اين خصوص نياز به مطالعات بيشتري دارد كه در آينده انجام مي شود.»
كشف پيكره هاي گاو در محوطه باستاني گوهر تپه نشان داد كه اين اقوام 3 هزار سال پيش گاو را حيواني مقدس مي دانستند.(chn)


    ©2013 APG.ir