تعداد بازدید: 2587

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 25 مهر 1384-0:0

پنج كهكشان شاليزار

معرفي کوتاه امامزاده آقاحسين «پلت كله» تنکابن(عترت اسماعيلي)


جاده چالوس را با آن همه پيچ و خم كه مي گذراني، دريا چشم اندازي دارد زيبا كه خروش موج هايش را از پس شاليزارهاي «پلت كله» مي تواني حس كني. اين بار بوي شقايق از دشت به مشامتان نمي رسد، بلكه از لابه لاي شاليزار مي آيد، امشب در شاليزار جشني برپاست. انگار لا به لاي شالي ها ريسه و چراغ كشيده اند.
 مي داني، نور چراغ هاي امامزاده آقاحسين روي شاليزار سايه انداخته است. صداي جيرجيرك ها با زمزمه مناجات شبانه شاليزار را زيباتر كرده است و زائران امامزاده آقاحسين به استقبال چند استخوان و يك پلاك آمده اند؛ آناني كه مدال گمنامي، نامداري شان پنهان و پيداست.
اين جا امامزاده آقاحسين «پلت كله» از توابع شهرستان تنكابن است. امامزاده اي منسوب به حضرت موسي الكاظم(ع)، مكاني كه مورد توجه اهالي محترم و عاشقان عصمت و طهارت بوده و در طول تاريخ بركات فراواني از اين امامزاده ديده شده است. امامزاده اي كه همچون ستاره اي در زمين براي اهل آسمان مي درخشد و مردم گروه گروه به اين مكان مقدس پناه مي آورند و در كنار آن، آلاچيقي مزار پنج دلاور از سرزمين شلمچه را در خود جاي داده است، مزارهاي گمنامي كه برسنگ شان نام فرزند روح الله خميني(ره) حك شده است.
حالا اگر قصد سفر از اين جاده بي انتهاي عشق، زندگي و جاودانگي را داري مي تواني به اين ضيافت آسماني بروي.
حالا ديگر چراغ هاي امامزاده خاموش شده است و خبري از ريسه و نور در شاليزار نيست. اما پنج كهكشان كنار ما هم چنان مي درخشند و منتظر توي مسافر هستند.    ©2013 APG.ir