تعداد بازدید: 2425

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 25 مهر 1384-0:0

تيرنگ همچنان پر باز است

خبرهايي از جشنواره سراسري تئاتر بومي تيرنگ .


 اين روزها حوزه هنري حال هواي ديگري دارد ، ده ها متن نمايشي از سراسر كشور رسيده است و هر روز كه مي گذرد اين تعداد بيشتر و بيشتر مي شود . دبير جشنواره سراسري تئاتر بومي تيرنگ در اين خصوص گفت : از استقبالي كه در اين دوره حتي پيش از ارسال فراخوان ، از سراسر ايران اسلامي به عمل آمد ، شگفت زده شده‌ايم ، اين لطف خداست و به ما مي‌فهماند كه با همه كاستي ها ، مسير را به درستي طي مي كنيم . محمد مهدوي جمناني ادامه داد : به طور يقين اين دوره جشنواره متفاوت خواهد بود و مبناي ما كيفي سازي در جريان برگزاري جشنواره است . وي سپس افزود : با به پايان رسيدن مهلت ارسال متن هاي نمايشي كار بررسي و انتخاب متن ها توسط هيأت محترم داوران آغاز خواهد شد .

حوزه هنری مازندران   - (hozeh_artsari@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir