تعداد بازدید: 7605

توصیه به دیگران 3

سه شنبه 26 مهر 1384-0:0

موسيقي مازندراني در آلمان

موسيقي محلي مازندران و خراسان به وسيله سيما بينا و جمال محمدي در غرب آلمان اجرا شد.


به دعوت راديوي منطقه غرب آلمان VDR سيما بينا خواننده سرشناس ايراني در برنامه اي زيرعنوان موسيقي شبانگاهي كه مستقيما از اين راديو پخش شد در برابر حدود هزار تن از ايراني ها و آلماني هاي دوستدار موسيقي ايران گوشه هايي از موسيقي خراسان و مازندران را ارائه داد. سيما بينا همراه با حسين بهروزي نيا، بهنام ساماني، جمال محمدي(هنرمند قائم شهري و سرپرست گروه طالبا)، البرز رحماني و صادق تعريف به اجراي برنامه پرداختند.

 در آغاز برنامه سرپرست بخش موسيقي اين راديو به شرح حال زندگي هنري سيما بينا پرداخت. سيما بينا  در مورد شباهت هاي موسيقي خراسان و شمال ايران گفت: مساله اصلي كه من با آن برخورد كردم، مايه و آن دستگاه شور و دشتي است كه در سرتاسر ايران نغمه ها و ملودي هاي طبيعي محلي بر بستر اين دستگاه است، اما خيلي از آوازها هم اينچنين است مثلا ديدم كه در مازندران دوتار مي نوازند و اين دوتار چقدر شبيه همان دوتار خراسان است، فقط كمي ساختار و پرده بندي اين سازها كمي فرق مي كند.

براي خواندم مطالب بيشتربه اين نشاني برويد:
http://www.radiofarda.com/culture_article/2005/10/FCBA3905-37C0-477F-AAD1-1BE7EEA12AF5.html    ©2013 APG.ir