تعداد بازدید: 2502

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 مهر 1384-0:0

جوادي آملي:متاسفم!

انتقاد آیت الله جوادی آملی از رواج فساد در جامعه.


آیت الله جوادی آملی امروز انتقاد از وجود برخی مفاسد اجتماعی مانند رشوه، ربا و اختلاس، گفت : مسئولان و مدیران باید به مطالبی که ارائه می ‌کنند جامه عمل بپوشانند؛ در غیر این صورت فعالیت‌های آنان اگر اثر سويی نداشته باشد بسیار کم اثر خواهد بود.

 وي گفت : این سرزمین بر اثر خون پاک شهیدان طیب و طاهر شده است و این وظیفه ماست با تبلیغات درست خویش نگذاریم آلوده و خون آن عزیزان پایمال شود.(rasanews)    ©2013 APG.ir