تعداد بازدید: 2917

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 مهر 1384-0:0

اگر جنگل بميرد

وسعت‎ جنگل‎‎ هاي شمال كشور درسه‎‎ دهه اخير 10 درصد كاهش‎ يافته‎ است‎.


مـدير كـل‎ منابع‎ طبيعي‎ منطقـه‎ سـاري‎ گفت‎‎ : وسعت جنگل‎‎هاي‎ شمال از دو ميليـون‎ و 200 هزار هكتار بـه‎ يـك‎ ميـليـون‎ و 800 هزار هكتار رسيده‎ است‎.
وي‎‎‎ با اشاره‎‎به اجراي طرحهـاي حفـاظت‎ از جنگل‎ در سالهـاي‎ اخيـر , از كـاهـش‎ 90 درصدي‎‎ قاچاق‎ چوب‎ در جنگل‎‎ هـاي شمـال خبـر داد.
آقاي‎‎‎ اصغـري بهـره‎ بـرداري غيراصولي‎ و بي‎رويه‎ از جنگل‎ , تغيير كاربري‎ غيرمجاز , قاچاق‎ چوب‎ , آتـش‎ سـوزي‎ و سـامـانـدهـي‎ نامناسب‎ مراكز جمعيتي‎ در داخـل‎ و حـاشيـه‎ جنگل‎‎ ها را از جمله‎ علل مهم‎ كـاهـش‎ وسعـت‎ جنگل‎‎ هاي‎ شمـال كشور دانست‎ .

از سوي ديگرمديركل منابع طبيعي غرب مازندران، ميزان خسارت آتش سوزي روز يك شنبه در منطقه جنگلي سعدآباد مرزن آباد چالوس را 150 ميليارد ريال اعلام كرد.
«سيد وجيه الله موسوي»  وسعت اين آتش سوزي را 20 هكتار و در ده سال اخير بي سابقه دانست و گفت: دراين آتش سوزي 100 هزار اصله نهال از نوع سوزني برگ از بين رفت.
وي اظهار داشت:دراين آتش سوزي 90 درصد گونه هاي موجود (دست كاشت) از بين رفته است.
به گفته موسوي، براي احيا و غني سازي هر هكتار از اين عرصه ها پنج ميليون ريال اعتبار نياز است.
مديركل منابع طبيعي غرب مازندران خاطرنشان كرد: از سال 74 تا 83، 789 هكتار از عرصه هاي غرب مازندران دراثر آتش سوزي از بين رفته است.(irib+kayhannews)    ©2013 APG.ir