تعداد بازدید: 2900

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 مهر 1384-0:0

سرهنگ پاسدار علي فلاح :متصديان اجراي طرح هاي سالم سازي دريا در مازندران بايد تعيين صلاحيت شوند

يک مسئول ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر مازندران گفت: نبود برخورد جدي مسئولان با غارت اراضي ساحلي توسط عوامل سودجو، وضعيت ناگواري را در مازندران به وجود آورده است.سرهنگ پاسدار علي فلاح، مسئول اجراي طرح هاي سالم سازي دريا در ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر مازندران افزود: برخورد با غارت اراضي ساحلي نبايد به صورت مقطعي باشد.
وي سودجويي زمين خواران در نوار ساحلي را يكي از نگراني هاي جدي براي آينده دانست.
وي در تشريح مشكلات طرح هاي دريا در نوار ساحلي مازندران، از عدم تهيه و ابلاغ آئين نامه استاني در مورد نحوه واگذاري اين طرح ها به بخش خصوصي انتقاد كرد و افزود: متصديان اجراي طرح هاي سالم سازي دريا در مازندران بايد تعيين صلاحيت شوند.
فلاح عدم درجه بندي طرح هاي سالم سازي دريا را از مشكلات ديگر اين حوزه ذكر كرد و افزود: عدم پيش بيني اعتبارات متمركز براي طرح هاي سالم سازي دريا در مازندران مشكلات اين طرح ها را تشديد كرده است.
اين مقام مسئول از تشكيل قرارگاه مركزي پليس ساحلي در مازندران خبر داد و خواستار هماهنگي بين بخشي موثر در اجراي طرح هاي درياي اين استان شد.
وي با اشاره به تاثير حضور چشمگير نيروي انتظامي در طرح هاي درياي امسال افزود: تابستان امسال با حضور فعال 177 ناجي غريق در طرح ها و 148 ناجي آزاد در نوار ساحلي مازندران آمار غريق كاهش يافت.
فلاح با اشاره به نابساماني وضعيت بهداشتي در طرح هاي درياي مازندران گفت: انگيزه بخش خصوصي در سرمايه گذاري براي اجراي طرح هاي سالم سازي دريا در مازندران كاهش يافته است.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir