تعداد بازدید: 2606

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 مهر 1384-0:0

پلاژداران بي سند

فقدان سند مالكيت، پلاژداران بابلسرى را در تنگناهاى اجرايى قرار داده است.


 بيش از ۲۵۰ خانوار فعال در عرصه توسعه گردشگرى ساحلى مازندران به علت نداشتن اسناد مالكيت پلاژها و هتل هاى تحت اداره خود از آينده شغلى مطمئنى برخوردار نيستند. فعاليت حرفه اى اغلب اين گروه از پلاژداران كه موروثى است، سال ها در حد فاصل سواحل بابلسر و فريدونكنار براى سرويس دهي به گردشگران و مسافران بوده است.

به گفته مرتضى رحيمى، نماينده صنف پلاژداران بابلسر، تاكنون مشكل سنددار شدن پلاژها عملى نشده است و پلاژداران در بلاتكليفى به سر مى برند. وى افزود: طبق اسناد موجود درسال ۱۳۳۷ دولت وقت با دريافت «عوارض مالكانه» به طور رسمى زمين هاى پلاژها را در اختيار مردم منطقه قرارداد اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، اين زمين ها زير پوشش بنياد مستضعفان رفت و تاكنون مشكل سند پلاژها حل نشده است.(iran-newspaper)    ©2013 APG.ir