تعداد بازدید: 2714

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 مهر 1384-0:0

هواخواهى خونين جوان قائم شهري،براى قتل داماد همسايه

پسر جوانى كه در هواخواهى از همسايه اش، داماد آنان را به قتل رسانده است، تحت محاكمه جنايى قرار خواهد گرفت.


در اين جنايت كه عصر ۱۶ مرداد ماه سال جارى در قائم شهر رخ داد، مرد جوانى پس از هشت ساعت دست و پنجه نرم كردن با مرگ، تسليم سرنوشت شوم خود شد.

 پليس شهرستان قائم شهر وقتى در جريان درگيرى خونين مرد ۳۸ ساله اى با اعضاى خانواده همسرش قرار گرفته بود، به تحقيقات گسترده اى پرداخت.مأموران كه همزمان با اقدامات پزشكى متخصصان بيمارستان براى نجات جان «شهرام متانى فر» تحقيقات جنايى را آغاز كرده بودند، پسر ۱۹ ساله اى را كه «هادى» نام دارد و در هواخواهى از همسايه خود، داماد آنان را هدف ضربات مرگبارى قرار داده بود، مجرم شناختند.
هشت ساعت از درگيرى نگذشته بود كه «شهرام» روى تخت درمان از پاى درآمد و تحقيقات وارد مرحله ويژه اى شد. «هادى» كه شنيده بود داماد همسايه به قتل رسيده است، با به گردن گرفتن جنايت ابراز پشيمانى كرد.
كارآگاهان در تجسس هاى خود پى بردند كه قربانى براى ديدار با اعضاى خانواده اش از تهران به قائم شهر رفته بود و چون از برادرزنش طلب داشت و نياز زيادى به پول داشت، به در خانه آنان مراجعه كرده است.«شهرام» وقتى روبه روى برادر زنش و پسر وى قرار گرفته بود و به خاطر اختلاف مالى بين آنان درگيرى رخ داده بود، از سوى «هادى» هدف ضربات چوب پايه هاى بتون آرمه قرار گرفته و با سر و صورتى خون آلود و خونريزى داخلى به بيمارستان انتقال داده مى شود.
«هادى» در بازجويى ها گفت: «مى خواستم از همسايه مان حمايت كنم، كنترل كارهايم را از دست دادم و تصور نمى كردم او كشته شود.»
 قرار است در آينده اى نزديك پرونده اين جنايت در دادگسترى قائم شهر تحت رسيدگى قرار گيرد.(iran-newspaper)    ©2013 APG.ir