تعداد بازدید: 2196

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 مهر 1384-0:0

ويلاهاي آقاي "ع"!

آقاي«ع» فارغ التحصيل آمريكاست و براي كل مديران در كلاردشت زمين براي ساخت ويلا خريداري كرده است.


  وي براي خود و تعدادي از مديران ارشد ويلاي بسيار شيك و مدرني ساخته و در حال حاضر مورد استفاده نامبرده و دوستانش مي‌باشد.

در زمان ايشان بابت بدهي مالياتي ، تعدادي زمين در خيابان پاسداران تهران به نفع دولت ضبط و مصادره گرديد كه بجاي فروش از طريق آگهي در روزنامه‌ها و پرداخت وجه به حساب دولت ، به تعدادي از مديران نورچشمي واگذار شده است.(khedmat)    ©2013 APG.ir