تعداد بازدید: 2974

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 مهر 1384-0:0

بي اجازه!

شهردار ساري در تماس تلفني به مازندنومه گفت:اجازه حرف زدن درباره بحران زباله ساري را ندارم!


قنبرپور ادامه داد:در زمينه زباله ساري فقط با فرماندار شهرستان يا سرپرست استانداري مازندران گفت و گو کنيد؛چرا که من ديگر نمي توانم اظهار نظر کنم.

از سوي ديگر farsnews آورده:مسئولان شهري ساري مي‌گويند بحران زباله ساري موقتاً حل شد. بعد از رسيدن اين مشكل به بحران، شهرداري ساري با همكاري استان گلستان براي جمع‌آوري و محل زباله‌ها به كارخانه كمپوست در گلستان 32 ميليون تومان به صورت ماهانه هزينه مي‌كند.
شهرداري ساري اعلام كرد: براي مدت يك ماه 220 ميليون ريال به اين كارخانه پرداخت مي‌شود و 100 ميليون ريال هم براي حمل آن هزينه مي‌شود.
اين در حالي است كه عضو شوراي شهرساري و رييس سابق شورا امروز گفت: شكل زباله ساري هم چنان ادامه دارد و هيچ‌ كار اصولي و هيچ تصميم منطقي براي رفع اين مشكل گرفته نشد.
نادعلي رمضانپور ادامه داد: هنوز مكان‌يابي صورت نگرفت و منابع اعتباري و مالي آن هم تامين نشد.
وي اظهار داشت: براي گرفتن عوارض شهري از مردم، وقفه‌اي در كار مديران شهرداري نيست و بدون كم و كاست اين مبالغ دريافت مي‌شود ولي خدمات رفاهي و شهري در ساري اصلاً ارائه نمي‌شود.
رمضانپور با بيان اين نكته كه ضعف مديريت مرز مازندران را دچار بحران زباله كرد، افزود: اگر وضع به همين منوال پيش رود تا ماه هاي ديگر و حتي سال ديگر اين مشكل هم چنان به قوت خود باقي است.
رمضانپور با رد مطالب شهرداري مبني بر حمل و رفع موقتي بحران زباله با 32 ميليون تومان خاطر نشان ساخت: حل اين مشكل به صورت موقتي، ماهانه 150 تا 200 ميليون تومان براي شهرداري ساري تمام مي‌شود و ساخت كارخانه زباله سوز در ساري 10 الي 20 ميليارد تومان پول مي‌خواهد.    ©2013 APG.ir