تعداد بازدید: 2176

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 آبان 1384-0:0

استاندار سردرگم!

نمايندگان مردم مازندران، وزارت كشور را در تعيين استانداران اين استان سردرگم كرده اند.اين مطلب را يكي از مسئولان وزارتخانه مزبور به خبرنگار kayhannews گفت و افزود: تاكنون چندين جلسه و مذاكره و رايزني در اين زمينه با نمايندگان مازندران و كردستان در مجلس شوراي اسلامي داشته ايم، اما متاسفانه نمايندگان اين استان ها هنوز نتوانسته اند بر روي چند گزينه متناسب با معيارهاي ارايه شده به اجماع نسبي دست يابند.

 وي گفت: اگر فرايند همفكري با نمايندگان مجلس به بن بست برسد، وزارت كشور تصميم مستقلي خواهد گرفت تا بيش از اين به منافع مردم آسيب نرسد.    ©2013 APG.ir