تعداد بازدید: 2811

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 آبان 1384-0:0

به دنبال استاندار!

وزير كشـور علـت‎ تـاخيـر تعـييـن استانداران‎ جديد را وجود چند دستورجلسه‎ مهم‎‎ در دستور كار هيئت‎‎ دولت اعلام كرد.


پورمحمدي به irib‎ گفت‎ : قرار بود تغيير درانتخاب‎ و تعيين‎‎‎ استانداران تا پايان ماه‎ مبـارك‎ رمضان‎ صورت‎‎ گيرد اما بـه‎ علـت وجـود چنـد دستور جلسه‎‎ مهم‎‎ از جمله توزيع‎ سهام عدالت‎ و چند مصوبه‎ ديگردر دستور كار هيات‎‎ دولـت موجب‎ شد تا براي‎‎ بررسي‎ پيشنهادهاي تعييـن‎ استانداران‎ فرصتي‎‎ باقي نماند .
وي‎ افزود: در يكي‎ دو استان‎ نيز مـنتـظر بوديم‎ تا توافق‎ كامل‎ ميان‎‎ نمايندگان مجلس‎ , روحانيان‎‎ , ائمه‎‎ جمعه و فعالان سياسي‎ اين‎‎ استان ها صورت‎ گيرد.
وزيركشور همچنين‎‎ گفت‎: برخي‎ ازاستانداران در سمت‎ هاي‎ خود ابقا مي‎ شوند.

گفتني است قرار بود در جلسه ديشب هيئت دولت ، نام استاندار جديد مازندران معرفي شود که اين گونه نشد. احتمالا" ازبين آقايان نجار و محمودزاده يک نفر به سمت استانداري مازندران منصوب خواهد شد.    ©2013 APG.ir