تعداد بازدید: 1879

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 16 آذر 1384-0:0

اعتراض براي تعليق

حدود ‪ ۲۰۰‬تن ازدانشجويان دانشگاه مازندران ديروز در دانشكده علوم انساني اين دانشگاه در شهرستان بابلسر دست به تجمع اعتراض‌آميز زدند.


اين دانشجويان علت اعتراض خود را به تعليق درآمدن فعاليت‌هاي انجمن اسلامي اين دانشگاه اعلام كردند.

دانشجويان اعلام كردند: اگر در جهت رفع اين تعليق اقدام نشود،به تحصن در مقابل دانشگاه، اعتصاب غذا و تحصن دردفتر رييس دانشگاه دست خواهند زد.

دانشجويان با دردست داشتن پلاكاردهايي مبني بر لزوم پايان دادن به دوره تعليق فعاليت انجمن اسلامي ولزوم آزادي در محيط هاي دانشگاهي به تجمع خود درساعت ‪ ۱۳‬ديروز پايان دادند.

اين تجمع اعتراض‌آميز بدون هيچ‌گونه درگيري به پايان رسيد.(irna)    ©2013 APG.ir