تعداد بازدید: 1765

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 16 آذر 1384-0:0

آدم رباهاي قائم شهري دستگير شدند

مأموران نيروي انتظامي قائم شهر،دو آدم ربا را كه پسر 11 ساله‌اي را ربوده بودند، دستگير کردند.


حسين آزرده افزود: به دنبال گزارش فردي به نام سيد احمد اهل و ساكن قائم شهر مبني بر ربوده شدن فرزندش، مأموران آگاهي تحقيقات وسيعي را دراين شهر آغاز كردند.
وي ادامه داد: آدم ربايان پس از ربودن پسر 11 ساله و تماس با منزلش درخواست وجه نقد كردند كه در بازرسي هاي اوليه پليسي يكي از آدم ربايان به نام "حيدر" شناسايي و مخفي‌گاه آدم ربايان تحت مراقبت قرار گرفت.
معاون آگاهي پليس مازندران ادامه داد: فرد ربوده شده پس از دستگيري آدم ربايان توسط ماموران آگاهي به خانواده اش بازگشت و ‌متهمان به نام‌هاي حيدر و احسان علت و انگيزه آدم ربايي را فقر مالي و بيكاري عنوان كردند.(farsnews)


    ©2013 APG.ir