تعداد بازدید: 2471

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 23 آذر 1384-0:0

وکيلي در دادگاه

پرونده تغييركاربري جنگْل‌هاي باستاني نكا که توسط يک نماينده مجلس به اجرا درآمده، به دادگاه رفت.


پرونده تغييركاربري جنگْل‌هاي باستاني جنوب شهر نكا توسط نماينده مجلس ،به دادگاه اين شهر ارجاع شده است. اين تغيير كاربري به تخريب 6 هكتار از جنگل‌هاي باستاني اين شهر منجر شد. اين درختان بين 200 تا 400 سال قدمت داشتند.
منطقه جنگلي نکا داراي پوشش انبوه و متراکم از درختاني با قدمت 200 تا 400 سال از نوع ممرز ، بلوط ، آزاد و گونه هاي دارويي است.

 گونه هايي نظير " سرخ وليک" که از آن قطره " کراتاگوس CRATAEGUS"" مي‌گيرند و براي بيماري هاي قلبي و تقويت قلب مورد استفاده پزشکي دارد، از ديگر نمونه هاي گياهان دارويي اين جنگل است.

"رمضانعلي اصغري"، مدير کل منبع طبيعي استان مازندران گفت: «هركس كه تخلف كند در هر جايگاهي كه باشد بايد پاسخگوي مراجع قضايي باشد. پرونده اين اتفاق در دادگاه نكا در حال پيگيري است و بايد منتظر ماند تا راي دادگاه صادر شود.»
به گفته مديركل سازمان منابع طبيعي استان مازندران اراضي جنگلي اين منطقه ملي و در اختيار منابع طبيعي است. سند مالکيت اين اراضي در سال 80 آن را به نام دولت ثبت شد اما مالک خصوصي آن مدعي است اين جنگل ها از آن اوست در حالي که سند او متعلق به سال 84 است.
او از بيان جزييات بيشتر خودداري کرد و اظهار داشت فعلا موضوع توسط مراجع قضايي شهر در دست بررسي است و بايد منتظر راي دادگاه ماند.
كانون ديدبانان زمين نيز پيگيري موضوع توسط سازمان جنگل ها و تهيه گزارش توسط سازمان بازرسي کل کشور و معرفي اين نماينده به دستگاه قضايي را خواستار شد.

جنگل هاي مورد نظر جزو منطقه کوهسار کنده در 10 کيلومتري جنوب نکا در حوزه آبخيز ظالم رود قرار دارد که تاکنون 6 هکتار از اين جنگل ها تخريب و به باغ مرکبات و توتون تبديل شده است و در اقدامي غيرقانوني 2 هفته قبل مالک مدعي به منظور ايجاد جاده در دل جنگل به طور شبانه صدها درخت کهنسال 200 تا 400 ساله را قطع کرد.

 اين جاده به طول 2 کيلومتر و با عرض 8 متر در دل جنگل ايجاد شده و با سنگ ها معدني حمل شده به محل خاک بسيار با ارزش جنگل در طول مسير سنگ ريزي و سنگ کوبي شده است .
به گفته كارشناسان اراضي جنگي اين محدوده جزو منطقه کوهسار کنده، ده کيلومتري جنوب نکا در حوزه آبخيز "ظالم رود" قرار دارد که از نظر توپوگرافي و زمين ساختي بسيار حساس و آسيب پذير است.

مالک مي خواهدبيش از 6 هکتار از اين جنگل هاي ملي و باستاني را در يک مرحله تغيير کاربري داده، نهال ميوه را جايگزين آن کند.

 بيش از 2 کيلومتر جاده به عرض بيش از 8 متر را براي رسيدن به باغ مرکبات با سنگ هاي معدني حمل شده به محل، سنگ ريزي و سنگ کوبي شده است.(chn)


  • دوشنبه 28 آذر 1384-0:0

    راستي آقاي اصغري از پرونده 380 هكتار از زمينهاي دولتي ميانكاله كه به قيمت ناچيزي به برخي افراد واگذار كرده است چيزي نگفتند لطفا از ايشان در اين زمينه سوال كنيد


    ©2013 APG.ir