تعداد بازدید: 2248

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 آذر 1384-0:0

دزدان ورق هاي آهن دستگيرشدند

ماموران انتظامي آمل در حين گشت زني در خيابان هراز اين شهرستان به يك دستگاه وانت نيسان آبي رنگ كه توسط سه نفر در حال بارگيري آهن آلات بودند مظنون شدند...


 افراد با ديدن مامورين متواري شدندكه با تعقيب و مراقبت وبا شليك چهار تيرهوايي خودرو متوقف و دو نفر بنامهاي "زلفعلي الف" و "محمود ح" هر دو اهل و ساكن كرج دستگير شدند.به گفته اين مركز در بازرسي از خودرو ‪ ۶۸‬قطعه از انواع ورق هاي آهن مسروقه كشف و دستگيرشدگان به انجام سرقت اعتراف كردند.    ©2013 APG.ir