تعداد بازدید: 4756

توصیه به دیگران 1

شنبه 26 آذر 1384-0:0

ثبت آثار باستاني سه شهر استان

30 اثر تاريخي و باستاني شهرهاي بابل،قائم شهر و سوادکوه در ليست آثار ملي به ثبت رسيد.اين آثار شامل مسجد ابوفاضلي به شماره ثبت 12557، بي سرتكيه به شماره ثبت 12556، تكيه ابوالحسن كلابه شماره ثبت 12555، حمام بايي كلا به شماره ثبت 12554، امامزاده محمد مشهد سرا به شماره ثبت 12553، سقانفار صلحدار كلا به شماره ثبت 12552 و سقانفار لدار به شماره ثبت 12551 در شهرستان بابل،

حمام بورخيل ارطه به شماره ثبت 12558، سقانفار سيدابو صالح به شماره 11946، سقانفار ريكنده 11945 در شهرستان قائم‌شهر

 حمام درويش علي به شماره ثبت 12547، كاروان سراي حضرت به شماره ثبت 12548، خانه رمداني به شماره ثبت 12549 و حمام صادق خان به شماره 12550 پل راه‌آهن سرخ‌آباد 13087، پل 227 _ تير 17 به شماره ثبت 13088، پل 247 _ تير _ 7 به شماره ثبت 13089، پل راه‌آهن اوريم به شماره ثبت 13090، پل دوزارده چشمه شورآباد به شماره ثبت 13091، پل 312 _ تير 2 به شماره ثبت 13092، پل 235 تير 1 به شماره ثبت 13093، پل راه‌آهن دو گل به شماره ثبت 13094، پل 268 تير 4 به شماره ثبت 13095، پل كوچك راه‌آهن ورسك به شماره ثبت 13096، پل 268 تير 16 به شماره ثبت 13097، پل راه‌آهن 230 تير 8 به شماره ثبت 13098، پل 258 _ تير 10 به شماره ثبت 13099، پل راه‌آهن كيلومتر 233 به شماره ثبت 13100، پل راه‌اهن سرتپه سوادكوه به شماره ثبت 13086 و پل 230 _ تير 2 به شماره ثبت 13383 است كه از اين پس تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران قرار گرفته است.
هر گونه تخريب، دخل و تصرف در آثار مذكور برابر با ماده 558 لغايت 569 از كتاب قانون مجازات‌هاي اسلامي جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌هاي قانوني خواهد بود.(chn)    ©2013 APG.ir