تعداد بازدید: 1897

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 آذر 1384-0:0

استاندار نيامد،فعلا"صبر کنيد

با وجود انتقادهاي شديد نماينده ها و امامان جمعه استان،ديروز هم دولت استاندار مازندران را معرفي نکرد.


ديروز شنيديم که "محمدعباسي"-نماينده گرگاني ها درمجلس و رييس سابق دانشگاه آزاد قائم شهر-هم در فهرست گزينه هاي احتمالي براي تصدي پست استانداري قرار گرقته است.

از "نجار"-برادر وزير دفاع و گزينه ديگراين پست-به عنوان استاندار کردستان نام برده مي شود.فعلا" احتمال ها برسر محمودزاده،سردار سپاه واستاد دانشگاه امام حسين،نجار و عباسي است.فهرست 5 نفره نماينده هاي استان نيز بدون مشتري مانده است.

هم چنين شنيديم در یکی از جلسات هیات دولت، قائم مقام مستعفی آستان قدس رضوی نيزنتوانست آرای لازم را برای استانداری مازندران کسب نماید.

صبح امروز هم چنين شنيده شد که کار انتصاب شفقت براي استانداري مازندران تمام شده است.شفقت آملي و از نيروهاي سپاه است که در تهران زندگي مي کند و ميانه خوبي با رييس جمهور دارد.    ©2013 APG.ir