تعداد بازدید: 3344

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 آذر 1384-0:0

طبیعت در آتش فرهنگ

يدادداشتي از:اسماعیل عبادی


آتش سوزی در جنگل‌های گیلان و مازندران خبر دردناکی است که منابع ذی قیمت این خطه سرسبز از سرزمین مان را به باد می‌دهد. وزش بادهای گرم و خشکی هوا سر منشا این آتش سوزی گزارش شده اما خطای انسانی عامل انتشار آن بوده است. طبیعت قصه غریبی دارد. جایی مثل تهران ما تشنه نسیمی است تا از فرط آلودگی رخت مرگ نپوشیم و در جای دیگر با آن طبیعت زیبا و دوست داشتنی، وزش باد فاجعه می آفریند. متاسفانه گرچه گردشگران ما جزو طبقه متوسط به بالای جامعه هستند و قشر کم درآمد ترجیحا خانه نشینی را بر گردشگری ترجیح می دهد، اما فرهنگ گردشگری حاکم بر طبقه متوسط به بالا نشان از آن دارد که تعریف طبقاتی از جامعه بر اساس دانش و آگاهی های اجتماعی خالی از اعتبار بوده و تنها تعریف طبقات محدود به سطح درآمدی است و تعلق به دهک های بالای درآمدی نشان از فرهنگ برتر نیست. بارها دیده ایم که شیشه بنز یا ماکسیمایی پایین آمده و کیسه ای زباله ناشی از تنقلات از آن بیرون پرت شده و زیبایی خاصی به شهر داده است! و یا گردشگرانی که با شکل و شمایل اروپایی خود، تصور ایرانی بودن را از آدم دور می کنند چراکه نوع ماشین و مارک لباسشان آدم را یاد فرنگی ها می اندازد تا ایران خودمان، زباله های خود را در کنار جاده رها می کنند. اگر از آنها سوال کنی که چرا چنین می کنند حتی حاضر به پاسخگویی نیستند و فکر کردن خسته شان می کند. اینها نتیجه بومی نشدن تکنولوژی است. زمانی که ماشین‌های مدل بالا را داری ولی از فرهنگ احترام به خود و طبیعت برخوردار نیستی یعنی فرآیند شکل گیری تکنولوژی را نفهمیده ای. تکنولوژی نتیجه نظم و احترام به خود و دیگران است. از دهک‌های بالای درآمدی یعنی همان طبقات بالای جامعه که بگذریم به طبقه کم درآمد و روستا نشین خطه سرسبزمان یعنی شمال کشور می رسیم. تامین سوخت یکی از عوامل تاثیر گذار در قطع بی رویه درختان بوده و از طرفی نیازهای صنعتی نیز به قاچاق و قطع غیر قانونی درختان منجر شده است. در مورد اول تامین سوخت کم هزینه روستاییان می تواند راهگشا باشد و مورد دوم نیز به مدیریت جنگلداری کشور بر می گردد. چقدر دردناک است که کودک داخل خودرو، دور ریختن زباله از شیشه ماشین را در ذهن خود ثبت می کند و انداختن زباله در کنار جاده را قبیح نخواهد دانست. چشم‌های تیزبین نسل آینده، رفتار و کردار مان را ثبت می کنند و فرهنگ بی تفاوتی نسل به نسل و دست به دست می چرخد تا به قهقرا بکشاندمان. کمی بیندیشیم. (asianews)


    ©2013 APG.ir