تعداد بازدید: 2340

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

آب ميوه هاي سيماني!

عاملان قاچاق يك محموله 22 تني سيمان در شهرستان نور به دام افتادند.


 اين محموله سيمان قاچاق به جاي آب ميوه بارگيري در حال خروج از سيستم توزيع دولتي بود كه كشف شد.
ماموران انتظامي از خروج تريلي حامل سيمان از شهر نور جلوگيري كردند، محموله مذكور را به اداره تعزيرات تحويل دادند.
چند تن از عاملان قاچاق اين محموله دستگير شدند.


    ©2013 APG.ir