تعداد بازدید: 1949

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

لطفا" زمين ها را پس دهيد

با پيگيرى رييس جمهور و مداخله وى در روشن شدن وضعيت اراضى جنگلى اطراف آزاد راه تهران - شمال، با تامين اعتبار مالى اراضى جنگلى واگذار شده به پروژه آزاد راه تهران - شمال باز پس گرفته مى شود.


رييس سازمان جنگل ها و مراتع با اعلام اين خبر به چگونگى واگذارى اين اراضى به اين آزاد راه اشاره كرده و گفت: براساس ماده ۳ قانون حفاظت از جنگل ها، شركت مذكور فقط اجازه بهره بردارى از اين اراضى را دارد و پاك تراشى و ايجاد تاسيسات در اين منطقه ممنوع است.

خدا كرم جلالى به مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براى خروج جنگل نشينان و ساماندهى آنها اشاره كرد و افزود: تاكنون و براى سال جارى فقط معادل ۴ ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده كه با اين روال طرح ساماندهى و خروج جنگل نشينان ۵۰ سال به طول مى انجامد.

جلالى با اشاره به ضبط سالانه ۱۷ هزار متر مكعب چوب قاچاق از قاچاقچيان افزود: اين ميزان فقط ده درصد قاچاق چوب از جنگل است كه توسط ماموران ضبط مى شود و از سوى ديگر معادل ۳ ميليون متر مكعب چوب اراضى جنگلى از سوى جنگل نشينان به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مى گيرد.

 وى هم چنين با اشاره به استاندارد محافظت از جنگل در دنيا گفت: به طور ميانگين براى هر ۵ هزار هكتار يك محافظ لازم است كه در ايران براى هر ده هزار هكتار يك محافظ وجود دارد ولى تلاش شده كه اين استاندارد در جنگل هاى شمال رعايت شود و در حال حاضر ۹۶۰ نفر در جنگل هاى شمال كشور فعاليت دارند.

جلالى با تاكيد بر اين مطلب كه از اول انقلاب تاكنون دو ميليون هكتار از اراضى منابع طبيعى تصرف شده كه يك ميليون هكتار آن از  سوى نهاد هاى دولتى بوده اعلام كرد: اراضى جنگلى تصرف شده در منطقه گيلان و جنگل نكا مورد بررسى است تا با نظر مساعد قضات منطقه برگردانده شود.(sharghnewspaper)    ©2013 APG.ir