تعداد بازدید: 2528

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

اشکال دوباره درمازندنومه

ديروز هم براي دومين بار در هفته جاري mazandnume براي ساعاتي از دسترس خارج شد.


به دليل پاره اي اشکال هاي فني،اين روزها سايت سرويس دهي مطلوبي ارائه نمي کند.تيم فني mazandnumeدر حال حل مشکل ايجاد شده است تا وضعيت را عادي سازد.هرچند از اين دست موارد گريزي نيست،از مخاطبان خود پوزش مي خواهيم."هم چنان تا جاودان در راه."    ©2013 APG.ir