تعداد بازدید: 2238

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 15 دی 1384-0:0

ادبيات غيرمستقيم

مهدي پور،نويسنده وشاعرمازندراني:ادبيات در نفس خود آموزش است؛ اما اين آموزش اگر به‌صورت مستقيم و در قالب پند و اندرز و به شيوه مرسوم در كتاب‌هاي درسي باشد، نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.


مهدي پورعمراني - منتقد و نويسنده‌ي ادبي اهل آمل-  گفت: البته منكر اين قضيه نمي‌توان شد كه شايد كودك و نوجواني با خواندن متني كه پديدآورنده‌ي آن با قصد آموزش مستقيم آن‌را نوشته، بنا به دلايلي، نتواند فورا از آن الگوبرداري كند؛ اما درنهايت، اين كار انجام مي‌شود.

او تاكيد كرد:‌ مطمئنا" فرآيند تربيتي و تكامل ذهن به‌گونه‌اي است كه مطالب متن‌ها در ناخودآگاه ذهن خواننده‌ي آن‌ها رسوب مي‌كند و در لحظاتي كه بايد به‌عنوان راهنماي عمل استفاده شود، كم و بيش تاثيرگذاري خود را خواهند گذشت.

وي همچنين تصريح كرد: ‌صرف نگاه زيباشناسي به متن‌ها، به‌ويژه در حوزه‌ي كودك و نوجوان، درست نيست و به‌نوعي از افراط و تفريط حكايت مي‌كند.

عمراني گفت: عده‌اي مي‌پندارند ادبيات كودك و نوجوان براي آموزش است و برخي با سماجت تمام اين را رد مي‌كنند و معتقدند ادبيات كودك براي رشد قوه زيباشناسي كودك و نوجوان است كه هر دو نظريه در صورتي‌كه به‌صورت مطلق دنبال شوند، از ديد من مردود است.

وي گفت: به‌نظر مي‌رسد تلفيق و آميزه‌ي جنبه‌ي آموزشي در كنار جنبه‌ي زيباشناختي هر اثر مي‌تواند رسالت ادبيات كودك و نوجوان را تكميل كند و پافشاري بيش از حد بر هر يك از جنبه‌ها به آن صدمه مي‌زند.(isna)    ©2013 APG.ir