تعداد بازدید: 2315

توصیه به دیگران 1

شنبه 17 دی 1384-0:0

استعفا؟

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي گفت: من درملاقات با " شفقت " استاندار جديد مازندران عنوان كردم تنهاراه نجات استان تغييرضريب تملك درآمدهاي استان است و در صورت تغيير نكردن اين ضريب ، استعفا خواهم كرد.


"حسينعلي قاسم زاده"  افزود: اكنون ضريب بهره‌مندي يا تملك درآمدهاي استان ‪۷۰‬ درصد است كه باتوجه به پايين بودن درآمد استان، ضريب بسيار ناچيزي است.

وي اضافه كرد: از آن جايي كه گردش اقتصادي مازندران به كشاورزي است و كشاورزي نيز ماليات ندارد درآمدهاي مالياتي سالانه مازندران كمتر از يك هزار و ‪ ۳۰۰‬ميليارد ريال است.

وي ادامه داد: ‪ ۳۰‬درصد از اين ميزان درآمد بايد به خزانه دولت واريز تا به استان‌هاي ديگر پرداخت شود.

وي نگاه دولت‌احمدي نژاد را محروميت زدايي دانست وخاطرنشان كرد : فرض من اين است كه نگاه محروميت زدايي رييس جمهوري تعريفي دقيق نشده و در نگاه اين دولت ، مازندران جزو استان‌هاي محروم محسوب نشده است.

وي تصريح كرد:نگاه دولت به استان مازندران بايد تغيير كند تامشكلات حل شود.

"قاسم زاده" نگاه مجلس هفتم را نگاه حمايتي ذكر و يادآورشد : اكنون با توجه به سياست دولت احمدي نژاد مجلس با ارايه طرح نمي‌تواند مشكل گشاباشد زيرا طرحي كه براي دولت هزينه ايجاد كند ، عملي نخواهد شد.

وي گفت: اكنون بايد بايك ظرافت خاص وباهمكاري همه ارگان‌ها، منابع درآمدي را براي استان ايجاد و در بودجه سالانه نيزبااولويت بندي طرح ملي ارايه كنيم.

"قاسم زاده" گفت : درچند سال اخير بسياري از مشكلات باارايه طرح و يا انتقال مسايل ومعضلات به دولت گفته شده ولي درعمل ره به جايي نبرده‌است.

نماينده مردم شهرستان بابل درمجلس شوراي اسلامي درباره كشاورزي مازندران گفت: من خودم كشاورززاده‌ام و معضلات كشاورزي را لمس مي‌كنم وبه جرات مي گويم امروز كشاورزي درآمدزا نيست.

وي ادامه داد : كشاورزي ضرر است وكشاورزان باكاركشاورزي تنهاسرگرم هستند چون راهي جزاين ندارند.

"قاسم زاده" تصريح كرد: امروزكاركشاورزي هزينه كارگري كشاورزان را تامين نمي‌كند درحالي كه سود سرمايه‌گذاري كشاورزي بيشتر از محل درآمد حاصل از فروش محصولات است.

وي ازحضوريك نماينده ازكشاورزان درشوراي اقتصاد خبرداد وگفت:اميدواريم باحضوركارشناس كشاورزي دربحث تعيين نرخ تضميني محصولات كشاورزي بتوانيم مشكلات فروش محصول را حل كنيم.

وي همچنين ازتصويب يك هزارو ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال اعتباربراي بازسازي قنوات ، انهار وآب بندانهاي كشور درسال جاري خبر داد.(irna)    ©2013 APG.ir