تعداد بازدید: 2510

توصیه به دیگران 1

شنبه 17 دی 1384-0:0

گلي به جمال« ميرحسين»

نماينده آمل در مجلس هفتم گفت‌: به دليل تمركز نداشتن كارخانجات صنعتي در شمال كشور و بي‌‏توجهي به بخش كشاورزي ، اين مناطق از نظر اشتغال زايي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند .


عزت الله يوسفيان، تصريح كرد: متاسفانه اكثر كارخانجات اشتغالزا در بخش صنعتي و كشاورزي، در مناطق جنوبي و مركزي كشور قرار دارند و شمال كشور و به تبع آن مازندران با وجود پتانسيل هاي فراوان ، در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌‏برد ، به همين دليل مازندران از جمله استان هايي است كه بالاترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده است .
وي افزود : با توجه به وضعيت خاص مازندران و قرار گرفتن در منطقه نفت خيز درياي خزر ،‌‏اين استان مي‌‏تواند زمينه خوبي در خصوص ايجاد پالايشگاه و به تبع آن ايجاد اشتغال داشته باشد ، همچنين استان مازندران با توجه به پتانسيل ممتازي كه در زمينه كشاورزي دارد ، مي‌‏تواند به قطب كشاورزي در كشور تبديل شود ، همان گونه كه در زمان دولت "ميرحسين موسوي" اين نقش به خوبي ايفا شد .
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي ، مجلس اظهار داشت ‌‏: با توجه به شعارهايي كه دولت جديد در زمينه عدالت محوري مطرح كرده ، بايد به استانهايي چون مازندران كه زمينه رشد را نيز دارد ، كمك كند .
وي افزود : آقايان نبايد تنها در شعار حرف هايي را مطرح كنند ، بلكه بايد به عمل بپردازند ، چرا بايد استان مازندران با تمام پتانسيل هايي كه در زمينه كشاورزي دارد ، براي تامين كود زمينهاي مستعد كشاورزي خود ، به استانهاي ديگر مراجعه كند؟
يوسفيان ، اضافه كرد‌‏: با توجه به نيازي كه زمين هاي كشاورزي استان به كود دارند ، ضرورت احداث كارخانجات كود در اين استان احساس مي‌‏شود زيرا هم مي‌‏تواند نياز كود مازندران را تامين‌ كند و هم به اشتغال استان كمك كند .
وي گفت : اين موضوع باعث مي‌‏شود كشاورز هم هزينه كمتري بپردازد و از ورشكستي وي جلوگيري مي شود ، تا به جمع بيكاران استان نيز اضافه نشود .(ilna)


    ©2013 APG.ir