تعداد بازدید: 2808

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 19 دی 1384-0:0

...هزار شاکي خودش داره

جمعي از ساكنان شهرك شمال شهر بابل با ارسال نامه اي به فرمانداري و شوراي اسلامي اين شهر از بي توجهي مسئولان شهري به مشكلات بهداشتي و امنيتي اين شهرك انتقاد كردند.


 اين افراد به اختصاص زمين حاشيه اين شهرك به مكان تجمع كارگران كه سبب ناامن شدن كوچه ها و افزايش سرقت از منازل شده است اعتراض كردند.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir