تعداد بازدید: 3172

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 دی 1384-0:0

سئوال تکراري بي پاسخ:چرا مرکبات وارد مي کنيم؟

رئيس شوراهاي اسلامي استان مازندران از واردات بي‌رويه مركبات به داخل كشور به شدت انتقاد كرد.


سيدابراهيم حسيني گفت: متأسفانه با شروع فصل برداشت مركبات در مازندران، دولت اجازه ورود بي‌رويه انواع مركبات خارجي به كشور را صادر كرده است.
وي افزود: براي اين كار، معافيت‌هاي گمري هم در نظر گرفته‌اند كه همين امر، مشكلات كشاورزان را در فروش محصول خود، بيش‌تر مي‌كند.
حسيني اظهار داشت:‌ اين گونه سياست‌ ها در فصول برداشت مركبات از سوي كشاورزان با سياست‌هاي كلان استان در بخش كشاورزي و مركبات مغايرت دارد.
رئيس شوراهاي اسلامي استان مازندران، خواستار رفع مشكل و حداقل اخذ مبالغ گمركي براي حمايت از كشاورزان و باغداران مازندران شد. (farsnews)


    ©2013 APG.ir