تعداد بازدید: 2418

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 19 بهمن 1384-0:0

زباله جمع‌آوري شده است؟

مشاور مطبوعاتي شهرداري ساري گفت : دو هزار تن زباله طي هفته جاري توسط ‪ ۸۵۰‬دستگاه كاميون و ‪ ۳۵‬دستگاه سيم تريلرزباله ازسطح شهرجمع‌آوري شد.


"شعبان وفايي نژاد" افزود : در زمان حاضر در همه مناطق شهرزباله‌ها جمع‌آوري شده و نظافت عمومي شهربه صورت روزانه انجام مي‌شود.

وي بااشاره به اين كه هيچ گونه مشكلي براي جمع‌آوري وانتقال زباله وجود ندارد،ادامه داد : درمنطقه‌اي كه زباله‌ها حمل مي‌شود عمليات دفن بهداشتي هم به صورت دقيق ومنظم انجام مي‌شود.

وي گفت : شهرداري ساري انتظاردارد كه شهروندان عزيزدراين شرايط باكاهش حجم زباله، شهرداري راياري نمايند.

ساري در ماه هاي اخير به شدت با مشكل انباشت زباله در شهر وجمع‌آوري نشدن آن مواجه بوده است .

مخالفت اهالي منطقه سمسكنده در حوالي ساري با دفت زباله كه تاچندي پيش به عنوان محل دفن و امحاي زباله اين شهر استفاده مي‌شد، مركز مازندران را با بحران جمع‌آوري نشدن زباله روبه رو كرده بود.(irna)    ©2013 APG.ir