تعداد بازدید: 3067

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 24 بهمن 1384-0:0

1600 متر از شکوه باغ سازي ايراني ها آشکار شد

باستان شناسان موفق شدند در شمشين فصل کاوش در باغ هاي تاريخي عباس آباد بهشهر، 1600 متر مربع معماري صفوي اين مجموعه تاريخي را از زير خاک بيرون بياورند.«عبدالوهاب موسوي نسب»- مدير پايگاه پژوهشي باغ هاي تاريخي عباس آباد بهشهر- با اشاره به نتايج بدسـت آمده از شمشين فصل کاوش در اين مجموعه تاريخي گفت: « در اين کاوش ها موفق شديم  تنها ورودي باغ را که از سمت شرقي مجموعه است شناسايي کنيم. علاوه بر آن موفق شديم  1200 متر مربع از معماري اين مجموعه را نيز از زير خاک بيرون بياوريم.»
وي گفت: «اين بخش از معماري با دو نوع مصالح از هم متمايز مي شوند. نوع نخست معماري چينه اي است که با وجود فضاهاي سه دري به کار رفته در آن ها مي توان حدس زد که کاربري تابستانه داشته اند و بخش ديگر معماري به صورت سنگ چين به بدست آمده و احتمالا سرايداران مجموعه از آن به عنوان محل زندگي در زمستان استفاده مي کردند.»
از ديگر برنامه هاي باستان شناسان در فصل ششم کاوش مجموعه تاريخي عباس آباد بهشهر، کشف محل احتمالي کاخ مجموعه است.
موسوي نسب در اين باره گفت: «بررسي هاي پيش در يک و نيم کيلومتري شمال باغ هاي تاريخي عباس آباد بهشهر نشانه هايي از محل احتمالي کاخ مجموعه را نشان داد که در ششمين فصل کاوش با باز کردن 5 ترانشه باستان شناسي، 400 متر مربع از اين محل مورد کاوش قرار گرفت.»
بقاياي معماري بدست آمده از بخش شمالي محوطه با معماري دوره صفوي مطابقت دارد و يافته هاي باستان شناسي در اين بخش از محوطه نشان مي دهد که مجموعه تاريخي عباس آباد بهشهر کاربري تابستانه داشته است.
موسوي نسب همچنين يادآور شد: «مجموعا 1600 متر مربع از مجموعه باغ هاي تاريخي عباس آباد بهشهر از زير خاک بيرون آمد که نشان گر کاربري تابستانه اين مجموعه تاريخي است. همچنين هيات باستان شناسي توانست مسير صفوي رسيدن به محل کاخ مجموعه را نيز که سنگفرش بوده است از زير علف هاي خودروي جنگلي بيرون آورد.»
مجموعه تاريخي عباس آباد بهشهر يکي از تفرج گاه هاي شاه عباس صفوي در استان مازندران واقع شده است. از اين مجموعه تاريخي به عنوان شکوه باغ سازي ايراني ياد مي شود.
مجموعه تاريخي عباس آباد بهشهر برخلاف سنت باغ هاي ايراني که عموما در مناطق کويري ساخته مي شوند در ميان جنگل هاي سرسبز شمال کشور واقع شده است.(chn)

  • دوشنبه 21 آبان 1386-0:0

    تلاش هاي آقاي موسوي نسب و همكارانش تحسين بر انگيز است...


    ©2013 APG.ir