تعداد بازدید: 3078

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 26 بهمن 1384-0:0

ظهيرالدوله در حکومت مازندران کتاب شد

"ظهير الدوله در حكومت مازندران"، تلگراف هاي مربوط به سومين دوره حكومت (1328-1329 ق ) به كوشش "ايرج افشار" از مجموعه "تاريخ و جغرافيا" توسط نشر "قطره" منتشر شد.


در كتاب "ظهير الدوله در حكومت مازندران" , 338 سند گنجانده شده است كه اين سندها مربوط به سومين دوره اي است كه "علي خان ظهيرالدوله" (1281-1342) به حكومت مازندران منصوب شده است.

 اين سندها به جز يكي از آنها، تلگراف هايي است كه يا خطاب به اوست و يا سواد تلگراف هايي است كه او به عنوان مقامات مملكتي و علما و اعيان و كسبه مازندران و بعضي از دوستان خود به تهران فرستاده بوده است . 
گفتني است "ظهيرالدوله" 4 بار به حكومت مازندران منصوب شد، 3 بار به آنجا به ماموريت رفت، ولي بار چهارم به مناسبت آن كه فرزندش در آن جا به دست طاغيان دولت كشته شده بود، از رفتن سرپيچي كرد .

كتاب "ظهير الدوله در حكومت مازندران" به كوشش "ايرج افشار" در 336 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و با قيمت 3200 تومان توسط نشر "قطره" روانه بازار كتاب شده است .    ©2013 APG.ir