تعداد بازدید: 2542

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 25 اسفند 1384-0:0

سوختگي من از تو!

چهارشنبه سوري در مازندران هم خشن و پرحادثه برگزار شد.


در چند روز گذشته روشن کردن آتش و ايجاد سروصدا و ترقه بازي در بسياري از شهرهاي استان و حتي روستاها، گوش هم استاني ها را آزار داد.شاهدان عيني گزارش دادند که در اثر اين سر و صداهاي مهيب که تا ديشب هم ادامه داشت حوادثي براي بيماران قلبي و برخي بانوان روي داد.

هم چنين خبر رسيده که نوجواني به نام "شجري"که پدرش در منطقه ششصد دستگاه ساري نانوايي دارد،در اثر انفجار ترقه درآتش، يک چشم و نصف صورتش را از دست داد.

 از سوي ديگرمشاور مطبوعاتي شهرداري ساري از انجام ‪ ۱۶‬مورد عمليات اطفا حريق توسط سازمان آتش نشاني شهرداري در شب چهارشنبه سوري در اين شهر خبر داد.

صداي آژير خودروهاي امداد آتش نشاني شب چهارشنبه سوري در شهرهاي ديگر استان هم شنيده مي شد.از جمله در قائم شهر که نوجوانان و جوانان برخي خيابان هاي شهر (هم چون اخوان،عدالت و مهمان سرا)را مسدود کرد و به آتش بازي و ترکاندن ترقه و فشفشه اقدام کردند.

با اين وجود ديروز"شعبان وفايي نژاد"-مشاور مطبوعاتي شهرداري ساري-  گفته بود: خوشبختانه در مراسم چهارشنبه سوري امسال هيچگونه حادثه يا آسيب ديدگي نداشتيم و از هر نظر نسبت به سال گذشته اين مراسم سنتي بهتر انجام شد!!

اين گزارش کوتاه را که خوانديد چند نگاره از bbc را هم ببينيد و لذت ببريد:http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/yourphotos/

story/2006/03/060315_ft_soorinight.shtml    ©2013 APG.ir