تعداد بازدید: 3361

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 1 تير 1394-11:1

چیزی به اسم تیزهوشان!

این استان را اگر درنیافتید این شما و این گوی، اما عجالتا فرزندان این دیار را گوی چوگان خویش نفرمایید.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، ارسالی کاربران: این بار سخن از چاله چوله های خیابان و بزرگراه و فاصله ی پیشرفت استان سبزفام با دیگر استان ها نیست. سخن از آزمونی است که چندسالی است دکانی شده است در نوع خود: تیزهوشان.

تمام راه و مسیری که دانش آموز از اول ابتدایی می پیماید تا پنجم به یک سو و این سال ششم و استرس و اضطرابی که از سوی مدرسه بر والدین واردمی شود خود حکایتی است تلخ و اسف بار.

شگفت ان که در کمتر استان و شهری این همه هیاهو بر سر هیچ دیده می شود. آزمون و کلاس های خصوصی و آموزشگاه هایی در این راستا و مدعیان را هم اگر همه به یکسو نهیم و مثنوی اندوهناک هفتاد من کاغذش را به ضرب مراقبه و روانکاو فراموش کنی، باز دری از این درها بسته می ماند تا تو هم چنان اندر خم یک کوچه از امید بمانی و آن در اعلام نتایج است

استان تهران اواسط خرداد و دیگر استان ها با فاصله کمی نتایج را اعلام می کنند و تیزهوشان و نم نه دولتی هر دو در یک زمان ...استان سبز فام ما با تاخیر نتیجه ی تیزهوشان را اعلام می کند.

بچه ها هر کدام به دیگری خبر می دهند و جالب است که در میان بچه ها برخی می گویند که قبول نشده اند و در فاصله ی زمانی نه چندان زیاد همان برخی ها خبر قبولی شان را می دهند و نیک که بررسی می کنی از ما بهتران هایی هستند که روزی با بزرگان نان و نمکی نوش کرده اند.

دست برمی داری و لطایف الحیل خود را آرام می کنی که خوب حالا که از جماعت ازما بهتران نیستی حداقل آرام باش و این همه را به فرزندت نگو تا بیش از این از دنیای دانش بیزار نگردد.

بعد هم دور از چشم فرزندت می پایی و می بینی در حالی که برخی چندین روز پیش نتیجه را از مسیرهای خاصی دریافت کرده اند هنوز هم خبری از نتایج آزمون نمونه دولتی نیست.

با دایره امتحانات صحبت می کنی با تو هم ناله می شود که: دیریست نتایج را اعلام کرده ایم اما برای برخی مسایل اندر خم یک کوچه ی دیگر مانده است تا ببینند یار که را خواهد و میلش به که افتد.

این استان را اگر درنیافتید این شما و این گوی، اما عجالتا فرزندان این دیار را گوی چوگان خویش نفرمایید.


 • فیس بوک مازندنومه-2پاسخ به این دیدگاه
  پنجشنبه 4 تير 1394-10:30

  دوست خانوادگی ما این قدر غرق در ورود پسرش به مدرسه تیزهوشان بود که تصادف کرد. همین چند روز پیش. حواسش نبود به رانندگی بس که خوشحال بود. درکش نمی کنم واقعا که چرا!

  • فیس بوک مازندنومه1پاسخ به این دیدگاه
   پنجشنبه 4 تير 1394-10:29

   تقویت خودشیفتگی حقارت بار این روزهای خالی ایرانی !
   رقابت بیمارگون پز مدرک و کاغذ و ظاهری که درونش تهی از علم و دانش و قدرت تفکر و تصمیمه !!! تاسف میخورم بر این نظام آموزشی که تیزهوشانش به جای آموزش شیوه های تفکر و استدلال، معیار هوششان محفوظات بی فایده است!

   • دوشنبه 1 تير 1394-13:50

    آیا میخ اهنی بر سنگ خواهد رفت ؟
    دریغ از یک گوش شنوا

    • دوشنبه 1 تير 1394-12:36

     باشد تا طبل رسوایی شان کمی هشیارکند بعضی را


     ©2013 APG.ir