تعداد بازدید: 2304

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 15 فروردين 1385-0:0

سايتي براي فکر کردن

مشاور علمي استاندار مازندران از راه اندازي سايت اينترنتي اتاق فكر مازندران در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: اين پايگاه براي ايجاد ارتباط متقابل و مشاركت تمام نخبگان فكري داخل و خارج از استان راه‌اندازي و فعال مي‌شود.


صادقعلي موحد منش افزود: با هدف ارائه مشاوره علمي براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي توسعه مازندران در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله آينده استان، اتاق فكر مازندران زير نظر مستقيم استاندار تشكيل شده است.
وي خاطرنشان كرد: با همكاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و گروهاي تخصصي علمي بر اساس محورهاي اصلي توسعه استان كه شامل كشاورزي، صنعت و معدن، گردشگري و بازرگاني، امور زيربنايي شهري، امور اجتماعي، بهداشت و درمان و ارتباطات است، توسعه در مازندران شتاب مي‌گيرد.
موحد منش، از نشاني اينترنتي اين سايت خبري نداده است.(farsnews)


    ©2013 APG.ir