تعداد بازدید: 2497

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 15 فروردين 1385-0:0

ماهي ها به مسجد مي روند

ماهي هاي قرمز سفره هاي هفت سين خانواده ‌هاي ساروي جمع‌آوري و به حوض مساجد شهر باز مي‌گردد.


 كار جمع آوري ماهي هاي قرمز سفرهاي هفت سين در شهر ساري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازنداران و دانشجويان دانشگاه جامع علمي_كاربردي انجام مي‌گيرد تا از مرگ و مير آن‌ها جلوگيري شود.

 "علي شريفي رضوي"، دانشجوي رشته گردشگري دانشگاه جامع علمي و كاربردي ساري که براي اجراي اين طرح همکاري مي کند،گفت: « امسال مرگ و مير ماهي قرمز‌ها بسيار زياد بود که دليل آن مشخص نيست. با اين وجود سعي مي‌شود ساير ماهي هاي قرمز به محل مناسب باز گردانده شوند. اين ماهي‌ها ابتدا به حوض "خانه كلبادي" كه پيش از ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري محل سازمان ميراث فرهنگي بوده، برده و پس از آن به حوض مساجد كه داراي لجن بيشتري است، انتقال داده مي‌شود.»(chn)    ©2013 APG.ir