تعداد بازدید: 2174

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 17 فروردين 1385-0:0

سفرهاي تلخ

يادداشتي از:عقيل امامي، خبرنگار كيهان در ساري.


در تعطيلات نوروز امسال مردم مازندران پذيراي جمع زيادي از مسافران و مهمانان نوروزي بودند كه از اقصي نقاط مختلف كشور به اين استان سرسبز سفر كردند.
پذيرايي از مهمانان نوروزي با همه شيريني و حلاوت وصف ناپذير آن براي مردم خونگرم و مهمان نواز اين استان، كه در اين ارتباط كارنامه درخشاني دارند، امسال با يك تلخي هر چند با سابقه يعني تردد پرشمار وسايل نقليه با نشان دولتي و نوشته «استفاده اختصاصي ممنوع» همراه بود كه در مناطق سياحتي و شهرهاي ساحلي مازندران رفت و آمد داشتند!
صرف نظر از اين كه استفاده كنندگان اين خودروها كه عموماً مديران دولتي و كارمندان ارشد دستگاه ها بودند، از كدام مقام مسئول براي بهره مندي آنها در طول ايام تعطيل طولاني مدت مجوز دريافت كردند؟ اين سؤال كليدي كه اين امتياز ويژه چگونه در دولت عدالت محور، بين كارگزاران اجرايي نظام كه شأني جز خدمتگزاري صادقانه ندارند ، توجيه مي شود؟!
از سوي ديگر تبعات منفي ناشي از تأثيرگذاري فرهنگي سفرهاي خانوادگي مديراني كه در برخي اوقات حدود اسلامي را رعايت نمي كنند و هرگونه رفتار آنها در خارج از مجموعه هاي اداري نيز با تحليل هاي متفاوتي همراه است، مي تواند در دراز مدت اثرات نامطلوبي در اذهان باقي بگذارد.
به هرحال با توجه به ضرورت نظارت و كنترل بر مجموعه دستگاههاي زير مجموعه دولت و به رغم بخشنامه معاون اول رئيس جمهور مبني بر عدم استفاده مديران از امكانات دولتي در خارج از ساعات اداري كه اهميت جلوگيري از تكرار رويداد مذكور را آشكار مي سازد، جا دارد با ارزيابي دقيق از نحوه اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي دولتي كه غير از بار فرهنگي اثرات اقتصادي آن نيز قابل توجه است، نابساماني هاي موجود در اين عرصه خاتمه يابد.


    ©2013 APG.ir