تعداد بازدید: 2758

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 فروردين 1385-0:0

از من چرا رنجيده اي؟

محمدرضا ميرتاج الدينى ،نماينده تبريز:ناطق نورى رنجيده خاطر شده است.


محمدرضا ميرتاج الدينىدر مورد علت هاى كناره گيرى ناطق نورى از شوراى هماهنگى و با توجه به ديدار اعضاى جبهه مشاركت با وى گفت: اين تعبير كه وى به مخالفان دولت نزديك شده، درست نيست.

وى به aftab گفت: آقاى ناطق نورى به دليل نبود توافقى كه در هنگام انتخابات رياست جمهورى بين تشكل هاى همسو به وجود آمد رنجيده خاطر شده اند.

وى اظهار داشت: با توجه به اختلاف و تفرقه اى كه در كانديداهاى رياست جمهورى پيش آمد و حتى تلاش آقاى ناطق نورى نيز براى حل اين مسئله نتيجه نداد، تصميم گرفته اند فعاليت سياسى و تشكيلاتى خودشان را به صورت انفرادى انجام دهند و اين اصلاً به معناى نزديك شدن به مخالفان دولت نيست.

عضو شوراى هماهنگى نيروى انقلاب افزود: گروه هاى موثر در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب نيز با ايشان رايزنى خواهند كرد كه اگر هم همانند گذشته حضور نداشته باشند ارتباط خود را با جريان گروه هاى اصولگرا حفظ كنند و به طور كلى از گروه كناره گيرى نكنند.

 ميرتاج الدينى تصريح كرد: ايشان مشى معتدل در فعاليت سياسى دارند و سعى مى كنند تجربيات سياسى خود را به شكلى منتقل كنند و روحيه همكارى و ارتباط عاطفى با جريان اصولگرا داشته باشند و معتقدم كه ارتباط خود را با اصولگراها حفظ خواهند كرد.

 yjc هم از قول«احمد كريمى اصفهانى» -دبيركل جامعه انجمن هاى اسلامى اصناف و بازار- نوشت: «حضور نيافتن ناطق نورى در شوراى هماهنگى به منزله خروج وى از عرصه سياست نيست؛ بلكه هماهنگى در بين نيروهاى اصولگرا يكى از علايق وى است.»به گفته وى ناطق نورى راساً تصميم به كناره گيرى از كار تشكيلاتى گرفته است.

كريمى ادامه داد: «با رفتن اشخاص، برنامه هاى اصلى در شوراى هماهنگى و جبهه پيروان خط امام و رهبرى تغيير نمى كند، چرا كه تشكل هاى اصولگرا بر مبناى اصولى كه دارند تشكيل شده اند.»وى افزود: نيروهاى اصولگرا كماكان توصيه هاى ناطق نورى را در مقاطع مختلف مورد بررسى قرار مى دهند.»وى در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه «آيا جانشين ناطق نورى در شوراى هماهنگى انتخاب شده است يا نه؟» گفت: «هنوز مسئول جديدى از سوى اعضاى شوراى هماهنگى انتخاب نشده است.»    ©2013 APG.ir