تعداد بازدید: 2544

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 فروردين 1385-0:0

پيش به سوي تحول

فاضلي ،معاون آموزش و پرورش عمومي خود را هم منصوب کرد.


 احمد رشيدي از ديروز به عنوان معاون آموزش و پرورش عمومي سازمان آموزش و پرورش منصوب شد.پيش از اين آقاميري، اين سمت را بر عهده  داشت.رشيدي کارشناس برنامه هاي آموزشي راديوست که صبح هر شنبه برنامه او پخش مي شود.گفتني است در مراسم معارفه او،فاضلي0رييس سازمان آموزش و پرورش-گفته بود:آموزش و پرورش در دنياي كنوني، مبناي توسعه است و اين سازمان فرهنگي در كشور به تحول بيش‌تري نياز دارد.


    ©2013 APG.ir