تعداد بازدید: 6436

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 فروردين 1385-0:0

توان‌ دفاعي‌ ايران‌ در درياي‌ خزر‌ تقويت‌ مي‌شود

تا پايان‌ نيمه‌ نخست‌ سال‌ جاري‌، تعدادي‌ ناو و ناوچه‌ جنگي‌ به‌ تجهيزات‌ ناوگان‌ نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در درياي خزر افزوده‌ خواهد شد.


  امير دريادار دوم‌ بهزادفر افزود: اين‌ اقدام‌ به‌ منظور افزايش‌ توان‌ دفاعي‌ نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در درياي‌ خزر انجام‌ مي‌شود.
وي‌ با بيان‌ اين كه‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ درياي‌ خزر در حال‌ تشكيل‌ يك‌ نيروي‌ مشترك‌ هستند، تصريح‌ كرد: با عنايت‌ به‌ اين‌ مساله‌ مهم‌ كه‌ بخشي‌ از درياي‌ خزر متعلق‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌، براي‌ حراست‌ از آن‌ به‌ انواع‌ شناورهاي‌ نظامي‌ و تجهيزات‌ پروازي‌ نيازمنديم‌ كه‌ براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود، در حال‌ بررسي‌ طرح هاي‌ زيادي‌ در صنايع‌ شهيد تمجيدي‌ و ساير ارگان‌هاي‌ وابسته‌ هستيم‌.

 فرمانده‌ منطقه‌ چهارم‌ نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌ از اجراي‌ طرح‌هاي‌ مطالعاتي‌ در نوار ساحلي‌ انزلي‌ به‌ سمت‌ شرق‌ نيز خبر داد و گفت‌: اين‌ طرح‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ صنايع‌ كشتي‌سازي‌ در منطقه‌ صنايع‌ شهيد تمجيدي‌ انجام‌ مي‌شود، در سفر رييس‌جمهور به‌ استان‌ مطرح‌ خواهد شد تا در صورت‌ موافقت‌، تصويب‌ شود.

به‌ گفته‌ امير دريادار دوم‌ بهزادفر در صورت‌ تصويب‌ اين‌ طرح‌، با آغاز كشتي‌سازي‌ تجاري‌ نظامي‌ براي‌ 2000 نفر به‌ صورت‌ مستقيم‌ شغل‌ ايجاد مي‌شود. (isna)


 • يکشنبه 6 بهمن 1392-20:36

  كدام كشورها در حال تشكيل نيروي مشترك هستند؟؟؟
  كشورهاي حاشيه درياي مازندران كه خيلي با هم اختلاف دارند!!!!

  • دوشنبه 28 شهريور 1390-0:0

   افرين بر رهبر ودولت وملت كه بااقتدار به فكر حراست از ايران عزيز ميباشند


   ©2013 APG.ir