تعداد بازدید: 2625

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 28 فروردين 1385-0:0

با جشنواره

اعلام برنامه هاي جشنواره بين المللي ميراث مشترک اقوام-مازندران:فروردين 85


نخستين جشنواره ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه با انجام مراسم افتتاحيه، كار رسمي‌اش را با حضور مقام‌هاي 10 كشور دنيا، سفيران، و رايزني‌هاي فرهنگي شركت كننده آغاز و برنامه‌هاي سومين روز تا اختتاميه جشنواره به ترتيب زير اعلام شد:

* دوشنبه 28/1/85
شهرستان ساري - همايش علمي، ساعت 9 تا 12
شهرستان بابل - ادامه نمايش فيلم، ساعت 30/10 تا 12
شهرستان رامسر - ادامه همايش علمي، ساعت 16 تا 21
شهرستان ساري - ادامه همايش عليم و نمايش فيلم، ساعت 16 تا 21
شهرستان بابل - اجراي موسيقي و نمايش فيلم ساعت 16 تا 21
شهرستان رامسر - اجراي موسيقي و نمايش فيلم، ساعت 16 تا 22

*شنبه شنبه 29/1/85
شهرستان ساري - همايش علمي، ساعت 9 الي 12
شهرستان بابل - نمايش فيلم، ساعت 5/10 الي 12
شهرستان رامسر - نمايش فيلم، ساعت 5/10 الي 12
شهرستان ساري - ادامه برنامه‌ همايش علمي، ساعت 16 الي 21
شهرستان بابل - اجراي موسيقي و ميزگرد سينمايي، ساعت 16 الي 22
شهرستان رامسر - اجراي موسيقي و ميزگرد سينمايي، ساعت 16 الي 22

*چهارشنبه 30/1/85
شهرستان ساري - همايش علمي، ساعت 9 الي 12
شهرستان بابل - نمايش فيلم، ساعت 30/10 الي 12
شهرستان رامسر - نمايش فيلم، ساعت 30/10 الي 12
شهرستان ساري - اجراي موسيقي، ساعت 16 الي 21
شهرستان بابل - نمايش فيلم، ساعت 16 الي 22
شهرستان رامسر - نمايش فيلم، ساعت 16 الي 22    ©2013 APG.ir