تعداد بازدید: 2618

توصیه به دیگران 0

پنجشنبه 25 تير 1394-13:25

رفع ابهام دبیر شورای حزب کارگزاران مازندران؛

فرماندار قائم شهر تا پایان انتخابات در جلسات حزب کارگزاران شرکت نمی کند

اسفندیار عشوری: برای این که شائبه ای برای افراد و گروه های سیاسی پیش نیاید و قانون هم رعایت شود، تصمیم گرفته شد تا پایان انتخابات آینده، فرماندار قائم شهر که رئیس شورای هماهنگی استان حزب کارگزاران مازندران است، در جلسات و برنامه های این حزب شرکت نکند.


مازندنومه، سرویس سیاسی: در همایش حزب کارگزاران سازندگی مازندران که 22 تیرماه در هتل نوید ساری برگزار شد، تعدادی از فرمانداران دولت تدبیر وامید حضور داشتند، اما غیبت مهدی محمدی -فرماندار قائم شهر- که رئیس شورای مرکزی این حزب در مازندران است، سئوال برانگیز شد.

از دیگر سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران اخیرا" در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه ما به عنوان متولیان برگزاری انتخابات باید قانون را رعایت کنیم و حضور باشکوه مردم در انتخابات را رقم زنیم، افزود: مدیران و مسئولانی که در انتخابات مشارکت دارند نباید در جلسه ای که شائبه انتخاباتی دارد، شرکت کنند

در این رابطه با اسفندیار عشوری -دبیر شورای حزب کارگزاران مازندران- تلفنی گفتگو کردیم که او گفت: وزارت کشور حضور فرمانداران را در گروه ها و احزاب منع کرده است، این در حالی است که در دولت گذشته این قانون کم تر رعایت می شد.

وی با بیان این که هم اکنون تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در کشور استاندار و فرماندار هستند، افزود: فرماندار قائم شهر هم رئیس شورای هماهنگی استان حزب کارگزاران مازندران است که اردی بهشت ماه امسال با رای اعضا به این سمت انتخاب شد.

عشوری تصریح کرد: برای این که شائبه ای برای افراد و گروه های سیاسی پیش نیاید و قانون هم رعایت شود، تصمیم گرفته شد تا پایان انتخابات، فرماندار قائم شهر در جلسات و برنامه های حزب کارگزاران شرکت نکند.

خاطرنشان می کنیم مهدی محمدی عصر دیروز در نشست احزاب و گروه های سیاسی قائم شهر با او درباره انتخابات مجلس گفت: مهم برای ما رای مردم است و ما حق دخالت را در آرا نداریم.


  • شنبه 27 تير 1394-20:7

    یک پرسش ؟ ! عزیزانی که با تمام وجود و قطعیت می فرمودند که مهدی عبوری برای انتخابات مجلس می آید و تمام کارهایش در سطح شهر برای کسب آرای انتخاباتی است ؛ امروز چه جوابی دست کم برای وجدان خویش دارند ؟


    ©2013 APG.ir