تعداد بازدید: 2903

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 خرداد 1385-0:0

دوصد گفته‌ چو نيم‌كردار نيست‌

به قلم ابوالقاسم‌ روحي‌ سرخكلايي‌ نماينده‌ مردم‌ ساري‌ در مجلس‌.‌


مازندران‌ از ديرباز و بنا به‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ و آب‌ و هوايي‌ از مناطق‌ مهم‌ و مورد توجه‌ سياستمداران‌، ادبا، شعرا و طيف‌هاي‌ مختلف‌ مردم‌ بوده‌ و گروه‌ها و دسته‌ها بنا به‌ تمايلات‌ و گرايش هاي‌ خاص‌ خود آن‌ را به‌ نوعي‌ درذهن‌ خود قلمداد كرده‌ و بعضا بروبوم‌ اين‌ مدينه‌ فاضله‌ و آرمانشهر افسانه‌اي‌ را هميشه‌ آباد دانسته‌ و نام‌ نيكش‌ را به‌ يادمان‌ به‌ نسل‌هاي‌ آينده‌ منتقل‌ ساخته‌اند.
اما آن چه‌ در طول‌ تاريخ‌ حداقل‌ معاصر اين‌ منطقه‌ به‌ فراموشي‌ مزمن‌ سپرده‌ شده‌ است‌، نبود‌ توجه‌ كافي‌ و عنايت‌ وافي‌ به‌ محروميت‌هاي‌ اين‌ استان‌ است‌.

منطقه‌ بهشت‌گونه‌ با اوصاف‌ عاشقانه‌ و بزم‌هاي‌ شاعرانه‌ و جنات‌ همواره‌ روزگار بي‌نصيب‌ از بذل‌ حتي‌ اندك‌ توجهي‌ از جانب‌ بهره‌مندانش‌، كه‌ جاي‌ تاسف‌ است‌ براي‌ ما بوميان‌ زير سوال‌ رفته‌اش‌ كه‌ چگونه‌ دولت‌ها و منصب‌ها عوض‌ مي‌شود ولي‌ هنوز درد كهنه‌ محروميت‌ بر اين‌ منطقه‌ آشكار است‌ و جاي‌ تعجب‌ است‌ كه‌ چگونه‌ وقعي‌ نمي‌نهند به‌ ادبيات‌ كهنمان‌ كه‌ گفته‌اند و چه‌ زيبا گفته‌اند كه‌ دو صد گفته‌ چو نيم‌ كردار نيست‌.


و اما بعد...
ديگر بار مسوولي‌ بلند مرتبه‌ و عالي‌ مقام‌ كه‌ خود درد محروميت‌ را خوب‌ مي‌داند، ما را بر آن‌ داشت‌ كه‌ از سر تذكاري‌ منتقدانه‌، محروميت‌ها را بنمايانيم‌ و محدوديت‌ را نشان‌ دهيم‌ و يادآور شويم‌ كه‌ ايران‌ و ايراني‌ در يك‌ يا چند شهر بزرگ‌ خلاصه‌ نمي‌شود از آنجايي‌ كه‌ بارها گفته‌ايم‌ و فاش‌ ساخته‌ايم‌ و به‌ جاي‌ دلشاد بودن‌ از كرده‌ خود، غمناكيم‌ از گفته‌ها و نشده‌ها، نظر مسوولان‌ محترم‌ و دولتمردان‌ وظيفه‌شناس‌ و علي‌الخصوص‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را به‌ مواردي‌ كه‌ اهم‌ آن‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌ معطوف‌ داشته‌ و خالق‌ متعال‌ و اشرف‌ مخلوقات‌ را به‌ شهادت‌ مي‌گوييم‌ تا بلكه‌ دولت‌ عشق‌ از سر محبت‌ يا عدالت‌ چاره‌يي‌ بر كور گره‌ هاي‌ اين‌ آستان‌ راستان‌ انديشيده‌ و دل‌ مردمان‌ سبزش‌ را به‌ سبزي‌ برگ‌ درختان‌ هميشه‌ استوارش‌ گرداند.


1 همان گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ و مي‌دانند بنا به‌ وضعيت‌ جغرافيايي‌ منطقه‌، مازندران‌ همواره‌ قطب‌ كشاورزي‌ و باغداري‌ بوده‌ و عمدتا خاستگاه‌ بسياري‌ از محصولات‌ كشاورزي‌ و باغي‌ كشور را مي‌توان‌ در اين‌ منطقه‌ يافت‌. اما متاسفانه‌ عليرغم‌ گفته‌ها و تذكرها و توصيه‌ها و مصوبات‌ و بخشنامه‌ها و... هنوز كشاورزان‌ و باغداران‌ بومي‌ نتوانسته‌اند از حداقل‌ حقوق‌ صنفي‌ در اين‌ امر خطير بهره‌ لازم‌ را برند.

 حقوقي‌ كه‌ شايد كشاورزان‌ ساير كشورهاي‌ دنيا، دهه‌ها يا حتي‌ سده‌ها است‌ كه‌ از آن‌ بهره‌مندند (به‌ عنوان‌ مثال‌ حقوق‌ سنديكايي‌ و اتحاديه‌هاي‌ كشاورزي‌). اما متاسفانه‌ كشاورزان‌ اين‌ استان‌ به‌ دليل‌ عدم‌ حمايت‌هاي‌ دولتي‌ يا عدم‌ تشكل‌ هنوز نتوانسته‌اند بالفعل‌ جايگاه‌ حقيقي‌ خود را بيابند و با آسودگي‌ خاطر و امنيت‌ شغلي‌ مناسب‌ به‌ امور معيشتي‌ خود بپردازند كه‌ اين‌ عدم‌ تالي‌ آني‌ جز به‌ فراموشي‌ سپردن‌ يادگار نياكان‌ و فرار از بار مصايب‌ باغداري‌ و كشاورزي‌ از طريق‌ فروش‌ املاك‌ شخصي‌ و روي‌ آوري‌ به‌ مشاغل‌ كاذبي‌ چون‌ مسافركشي‌ و غيره‌ ندارند.

 فروش‌ زمين‌ها به‌ صاحبان‌ سرمايه‌هاي‌ هنگفتي‌ كه‌ اول‌ هدفشان‌ تغيير در كاربري‌ از املاك‌ مزبور و تحول‌ در شكل‌ زمين‌ و تالا (آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌) ضربه‌ به‌ كشاورزي‌ منطقه‌ و مملكت‌ خواهد بود. كه‌ اين‌ خود مقوله‌يي‌ است‌ جداگانه‌ و نتيجه‌ مستقيمش‌ نيز چيزي‌ جز مصروف‌ نمودن‌ هزينه‌هاي‌ هنگفت‌ در جهت‌ حل‌ معضل‌ تغيير كاربري‌ نيست‌ حال‌ آنكه‌ اگر از ابتدا، مسوولان‌ ذيربط‌ در جهت‌ افزايش‌ بنيه‌ كاري‌ كشاورزان‌ و باغداران‌ و تقويت‌ امنيت‌ شغلي‌ مشاراليهم‌ مي‌كوشيدند كشاورز مستاصل‌ نيز به‌ اندك‌ بهانه‌يي‌ از شغل‌ آبا و اجدادي‌ خود دست‌ نمي‌ كشيد و به‌ جهت‌ انتفاع‌ آني‌، منفعت‌ آتي‌ خود و خانواده‌اش‌ را ناديده‌ نمي‌انگاشت‌.

 لذا شايسته‌ است‌ تا دولت‌ محترم‌ ضمن‌ اتخاذ تدابير لازم‌ در جهت‌ حمايت‌ از اين‌ صنعت‌ كهن‌ كشور بيش‌ از پيش‌ كوشا باشد.


2 با قياس‌ اجمالي‌ ميان‌ پيشرفت‌ صنعت‌ در استان‌ مازندران‌ با ساير استان‌هايي‌ كه‌ شايد رسما در فهرست‌ استان‌هاي‌ محروم‌ كشور نيز محسوب‌ مي‌شوند، آشكار است‌ كه‌ اين‌ استان‌ حداقل‌ از لحاظ‌ كميت‌ نسبي‌ (تعداد كارخانجات‌ صنعتي‌) در حد بسيار نامطلوبي‌ قرار دارد.

احداث‌ يك‌ پالايشگاه‌ پتروشيمي‌ يا ايجاد فرصت‌هاي‌ اقتصادي‌ و شغلي‌ با تاسيس‌ يك‌ شهرك‌ صنعتي‌ در خور توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي‌ اين‌ استان‌، توصيه‌هاي‌ مكرري‌ بود كه‌ عليرغم‌ تذكر به‌ دولت‌هاي‌ محترم‌ قبلي‌ هيچ‌گاه‌ در اين‌ منطقه‌ از حد سخن‌ و بيان‌ فراتر نرفته‌ و به‌ منصه‌ ظهور و بروز نرسيده‌ است‌، فلذا اميد است‌ تا دولت‌ عدالت‌ محور نهم‌ با ايجاد اين‌ موسسات‌، اولا مويد افزايش‌ بنيه‌ اقتصادي‌ منطقه‌ و مردمش‌ شود و ثانيا با ايجاد فرصت‌هاي‌ شغلي‌ مناسب‌، از فرار يا به‌ هرز رفتن‌ استعدادهاي‌ بالقوه‌ جوانان‌ مازندراني‌ جلوگيري‌ كند.


3 از آن جايي‌ كه‌ استان‌ سرسبز مازندران‌ از قديم‌ جزو مهمترين‌ تفرج‌گاه‌هاي‌ كشور محسوب‌ شده‌ و مردمانش‌ نيز به‌ واسطه‌ حسن‌ ميهمان‌نوازي‌ بر اين‌ مهم‌ صحه‌ گذاشته‌اند، اين‌ منطقه‌ خواه‌ ناخواه‌ به‌ ناحيه‌يي‌ پرآمد و شد مبدل‌ گشته‌ به‌ نوعي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد، با افزايش‌ جمعيت‌ و كثرت‌ وسايط‌ نقليه‌، جاده‌هاي‌ بين‌ راهي‌ پاسخگوي‌ نيازمندي‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌يي‌ نباشد. لذا مستدعي‌ است‌ تا دولت‌ محترم‌ از طريق‌ تخصيا اعتبارات‌ لازم‌ و اختصاصي‌ بودجه‌ كافي‌ در موارد ذيل‌ الذكر اقدامات‌ ضروري‌ را اعمال‌ فرمايد.


الف‌: تسطيح‌ و تكميل‌ جاده‌هاي‌ برون‌ شهري‌ و چهار بانده‌ كردن‌ محورهاي‌ اصلي‌ (ورودي‌ و خروجي‌) به‌ شهرهاي‌ استان‌.


ب‌: با عنايت‌ به‌ كفي‌ بودن‌ مسيرهاي‌ مربوط‌ به‌ شهرهاي‌ ساحلي‌ و سهولت‌ در امر جاده‌سازي‌ (با مصرف‌ كردن‌ حداقل‌ هزينه‌هاي‌ لازم‌)، ايجاد و تاسيس‌ يك‌ بزرگراه‌ ساحلي‌ از مسير آستارا تا گرگان‌ و ايجاد خروجي‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ تقليل‌ تصادفات‌ و كاستن‌ از خسارت‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌.
ج‌: احداث‌ خط‌ راه‌آهن‌ از استان‌ گيلان‌ به‌ مازندران‌ و ادامه‌ خط‌ مزبور به‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌.


4 از مسائل‌ مهمي‌ كه‌ سالهاست‌ در دستور كار مسوولان‌ محترم‌ استاني‌ و حتي‌ كشوري‌ قرار دارد، بحث‌ پيرامون‌ »طرح‌ سالم‌سازي‌ دريا« است‌. اجراي‌ اين‌ طرح‌ كه‌ علي‌رغم‌ شتاب‌ و سرعت‌ اوليه‌اش‌ در سالهاي‌ آغازين‌ خود به‌ ناگاه‌ دچار حركتي‌ كند و بطئي‌ گرديد و شايد عمدا يا سهوا در مقاطع‌ زماني‌ خاص‌، حتي‌ به‌ توقف‌ كامل‌ نيز رسيد، نتايج‌ بسياري‌ را با خود به‌ ارمغان‌ آورد كه‌ مهمترين‌ آن‌ عدم‌ برخورداري‌ درست‌ و حساب‌ شده‌ بوميان‌ و ساحل‌نشينان‌ استانهاي‌ شمالي‌ از اين‌ موهبت‌ خدادادي‌ (دريا) است‌.

 با اندك‌ مداقه‌يي‌ در چگونگي‌ استقرار واحدهاي‌ دولتي‌ (اداري‌)، نهادهاي‌ مختلف‌ حكومتي‌، شهرك‌هاي‌ توريستي‌ و پلاژهاي‌ خصوصي‌ و ويلاهاي‌ شخصي‌ و... در ساحل‌ درياي‌ خزر، پرواضح‌ است‌ كه‌ مردمان‌ ساحل‌نشين‌، حتي‌ از اندك‌ جايي‌ براي‌ بهره‌بردن‌ از اين‌ نعمت‌ همگاني‌ برخوردار نيستند و اگر هم‌ لابه‌لاي‌ آن‌ شهرك‌هاي‌ مجلل‌ و كاخ‌هاي‌ ويلايي‌ جايي‌ براي‌ تفريح‌ و تفرج‌ و احيانا آبتني‌ حاصل‌ گردد به‌ دليل‌ فقدان‌ امكانات‌ امنيتي‌ و حفاظتي‌، مسائلي‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود كه‌ متاسفانه‌ آمار تلفات‌ جاني‌ ناشي‌ از شنا در مناطق‌ حفاظت‌ نشده‌، مويدي‌ است‌ بر ادعاي‌ فوق‌، لذا شايسته‌ است‌ تا رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ ضمن‌ صدور دستورات‌ مقتضي‌ در خصوص‌ رفع‌ مشكلات‌ مزبور و اجراي‌ بهينه‌ طرح‌ سالمسازي‌ دريا، بر امور رفاهي‌ مردم‌ منطقه‌ و بوميان‌ زحمتكش‌ ساحل‌ درياي‌ خزر نيز صحه‌ گذارند و دل‌ مردمان‌ ميهمان‌نواز منطقه‌ را به‌ اندك‌ حظي‌ از اين‌ نعمات‌ الهي‌ خوش‌ كنند.


5 با توجه‌ به‌ استعدادهاي‌ مثال‌زدني‌ جوانان‌ استان‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ ورزشي‌ و افتخارآفريني‌ و مدال‌آوري‌هاي‌ آنها در مسابقات‌ داخلي‌ و خارجي‌ لزوم‌ ايجاد و احداث‌ اماكن‌ و سالن‌هاي‌ ورزشي‌ در خور شان‌ اين‌ جوانان‌ غيور بيش‌ از پيش‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. اما متاسفانه‌ آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ اين‌ مهم‌ همواره‌ در منطقه‌ كور توجه‌ دولتمردان‌ قرار داشته‌ است‌.


لذا شايسته‌ است‌ تا رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ با عنايت‌ بيشتري‌ به‌ اين‌ نكته‌ بذل‌ محبت‌ فرموده‌، با تخصيا اعتبارات‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ حل‌ اين‌ معضل‌ اساسي‌ كوشيده‌ تا هم‌ شاهد شكوفايي‌ بيشتر توانمندي‌هاي‌ جوانان‌ اين‌ مرز و بوم‌ باشيم‌ و هم‌ با توجه‌ مضاعف‌ به‌ ورزش‌ و سلامتي‌ تن‌ جوانان‌، از آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ خانمان‌برانداز چون‌ پديده‌ اعتياد بگريزيم‌.


6 مدت‌ زيادي‌ است‌ كه‌ حل‌ مساله‌ زباله‌هاي‌ شهري‌ شهرستان‌ ساري‌ به‌ يك‌ معضل‌ اجتماعي‌ مبدل‌ شده‌ و ذهن‌ پويا و پرسشگر مردم‌ منطقه‌ را به‌ اين‌ سوال‌ بديهي‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ چگونه‌ مسووليني‌ كه‌ در حل‌ ساده‌ترين‌ مساله‌ شهري‌ دچار مشكل‌ مي‌گردند ادعاي‌ مرتفع‌ كردن‌ معضلات‌ بزرگ‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و حتي‌ سياسي‌ را مي‌نمايند. حال‌ آنكه‌ با درايت‌ مسوولان‌ امر به‌ سادگي‌ مي‌توان‌ با تخصيا اعتباري‌ اندك‌ يا با تاسيس‌ كارخانه‌ (كه‌ سالهاست‌ مردم‌ مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ اقدامات‌ را به‌ عمل‌ آورده‌اند و حتي‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ نه‌ چندان‌ پيشرفته‌ از بازيافت‌ زباله‌ها استفاده‌هاي‌ بهينه‌ نيز شده‌ است‌) نسبت‌ به‌ حل‌ اين‌ مساله‌ يك‌ بار براي‌ هميشه‌، اقدامات‌ اساسي‌ را به‌ عمل‌ آورد.


7 از ديگر مسائل‌ مبتلا به‌ مركز استان‌ حل‌ مشكل‌ اساسي‌ ترافيك‌ شهري‌ است‌ كه‌ شايسته‌ است‌ تا مسوولان‌ محترم‌ با تكميل‌ پروژه‌هاي‌ نيمه‌تمام‌ كمربندي‌ هاي‌ شمالي‌ و جنوبي‌ شهرستان‌ ساري‌ و برخي‌ خيابان‌ها و ميادين‌ اصلي‌ شهر نسبت‌ به‌ اين‌ مهم‌ تدابير لازم‌ را اتخاذ فرمايند.


8 از ديگر مسائل‌ و مهمات‌ شهرستان‌ ساري‌ عدم‌ انتقال‌ زندان‌ و... ساري‌ به‌ خارج‌ از محدوده‌ شهري‌ است‌ كه‌ اين‌ پرسش‌ را با خود همراه‌ دارد كه‌ چگونه‌ پس‌ از سه‌ دهه‌ تصميم‌گيري‌ مبني‌ بر انتقال‌ اين‌ دو مركز به‌ خارج‌ از شهر هنوز هيچ‌ اقدام‌ جدي‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌.


معضلات‌ زياد است‌ و همچون‌ هميشه‌ حوصله‌ ناچيز. لذا اينجانب‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ مردم‌ شريف‌ و متدين‌ شهرستان‌ ساري‌ در قالب‌ اين‌ وجيزه‌ ناچيز بر خود فرض‌ محترم‌ دانسته‌ تا حداقل‌ گوشه‌يي‌ از مشكلات‌ مردم‌ منطقه‌ را بازگو كرده‌، صرفا اميد آن‌ را دارم‌ تا رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ با تدبير و چاره‌انديشي‌ خاص‌ خود هرچه‌ سريعتر به‌ حل‌ مسائل‌ فوق‌الاشاره‌ دستورات‌ ويژه‌ را صادر فرموده‌ تا بتوانيم‌ عدالت‌ محوري‌ را در عمل‌ نيز ثابت‌ كرده‌ و بباورانيم‌ كه‌ في‌الواقع‌ "دوصد گفته‌ چو نيم‌كردار نيست‌."


 • سه شنبه 23 خرداد 1385-0:0

  جناب روحي !
  شما لطف بفرماييد به جاي دو صد گفته
  به نيم كردار دو دوره وكالت خود بپردازيد
  تا ببينيم چه كرده ايد!


  ©2013 APG.ir