تعداد بازدید: 4368

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 22 خرداد 1385-0:0

جِمِه

تبری داستان،مهرداد مهرجو،شاعر و داستان نويس ساروي جه.


جِمِه

 ( بمون تپوری وسسه) 

 اینجه استامه مردِمِ میون اِتتا اِتتا ر اشمبه . قبرستون دِلِه جمعیت دَزوه .

 خَلِه ها ر یاد نیارمه . ویشته ر اشناسمبه . گَت و خورد عزا بَئی تنه . اَمروز صِوایی تِلا خونِش این وَر مَله وُ اون وَرِ مله خَوِر بَوردنه " جمه دوج" ( جمه دوز) چِل پِنجا روز ناخِش پَهلی مال دَکِته بی یه ، آشون هِوا ظِلِماتِ بَئی یه ... گُو و گوسفند بوردنه کالُم و ُ کِرِس په... شِه عمر ر هِدائه شِما ر بَئی نه. – شمه پهلی بمونده شمه جم چه پنهون این جمه دوج ( جمه دوز) م نوم هسسه.

مسم م تن جان دئی یه ، مله آدما مره نِشانِه ، نشناسینه . دس تنگ روز م دس ر نئی تنه. وشئنه وسسه جمه دوتمه. تنخواه نئی تمه. یا اگه گیتمه کم گیتمه . گتنه جمه دوج لوچ هسسه ... گِج گوسفند ر مونده... هیچی حالی نَونه... م جم کایری کشینده .

 تنخواه ر مره ندانه... اسا... اساروز گِرد بیمونه قبرستون مره چال هاکنن . دَرنه مره خدا بیامِرزی دنه مه سَر خاک شَندنه. چِتی شِه سر و دیم ر رُشِنه ، برمه و زاری سر هِدانه ، شونگ و شَیدا کَشِنه ، اَنده کار ندارنه مِن بمِرده آدِم وشونِ حال روزِ وسسه برمه هاکنم. مره باوِر نَونه .

گومبه شِه ر نِمایِش دننه: هِئی پَهلی باون اینتا مِن هسسمه که درمبه کومک ومبه خدا بیامرِز ر دفن و کفن هاکنیم . وشون اِتتا اِتتا ر یاد اِنه مِ دس تنگِ روز مره نشناسینه . کوچه خیابُن سر وشونِ چِش مِجه کَته شه راه ر گاردنینه، که ابِدا مره ندینه . همین "گَت آغا" اینتی سر و دیم سِرخ هاکِرده ، شه تن قبا ر بوته ، جمه اوستی ر پ بزوئه ، بالا هدائه ، بیل دس بَئی ته، مِ سر خاک شَندنه چِش نداشته مره بَوینه .

 اسا ... خاک شندنه م بمردن ر زودته باور هاکنه. مِن که آزار نداشتمه . م زور کِنه جم رسی یه ؟ کی ر کار داشتمه؟ استامه وشون میون باوم م گِناه چه چی بی یه؟ شمه تن وسسه جمه دوتمه. * اُفتاب یِواش یِواش خِدِش ر رِسننده آسمونِ میون . بمردمه هفتا مَله اون وَرتِرِ بَئی نه م تنه جِمِه .

مهرداد مهرجو - (peace_star19@yahoo.com)


 • يکشنبه 8 آذر 1394-21:17

  آدم وشون حال روز وسسه .............

  مه نظر وسه به جای وسسسه بیتر

  • نادر رجه ايپاسخ به این دیدگاه 0 0
   يکشنبه 8 اسفند 1389-0:0

   با درود
   آيا از سروده ها و داستان فخرالدين احمدي سوادكوهي هم چيزي براي انتشار داريد؟! مجموعه اي به چاپ رسانده است؟!

   • ده دانگه جهپاسخ به این دیدگاه 0 0
    جمعه 23 اسفند 1387-0:0

    لهجه ها خله فرق کانده هر کی خواش لهجه ره دوست دارنه . واژه های املا هُم دلبخواهی هسته دیگه ، قاعده گه ندارنه ! من نظر بتر هسته به جای بئی نه ، بنویسم بئینه . اینتا ره به عنوان مثال عرض هاکردمه .

    • مازندنومهپاسخ به این دیدگاه 0 0
     شنبه 4 شهريور 1385-0:0

     درود بر دكتر ويشته؛"ويشته"يا"ويشتر"در مازندراني همان "بيشتر"فارسي است.سپاسگزار مراحم شما.

     • شنبه 4 شهريور 1385-0:0

      سلام من دکتر ویشته هستم نه مازندرانی هستم ونه علاقمند شعر ولی به کار بردن نام فامیل ما در این شعر برایم جالب است بدانم ویشته در زبان محلی شما به چه معنی است.

      • شکراله ذبیحیپاسخ به این دیدگاه 0 0
       جمعه 9 تير 1385-0:0

       در مورد مطلبی که دوست عزیز در مورد اولین داستان تبری نوشته اند همین باید گفت که بله تا این جای کار جناب مهرجو اولین داستان نویس تبری اند و آنچه ایشان به سهو اشتباه کرده اند داستان نبوده بلکه روایت و حکایت تبری بوده است

       • هادی افراییپاسخ به این دیدگاه 0 0
        دوشنبه 29 خرداد 1385-0:0

        در مورد داستانی تبری همین را می دانم که چند سال پیش هم از آقای مهرجو یک داستان دیگر هم در مازندنومه منتشر شده بود.

        • پنجشنبه 25 خرداد 1385-0:0

         خانم قلی پور اگر نشانی از اولین داستان و داستان نویس تبری دارید ما را در اینجا خبر کنید .می تواند باب خوبی برای این مقوله بسیار مهم باشد.

         • پيروزه قلي پورپاسخ به این دیدگاه 0 0
          سه شنبه 23 خرداد 1385-0:0

          قابل ذكر است كه اين اولين داستان طبري نيست.

          • شكراله ذبيحيپاسخ به این دیدگاه 0 0
           دوشنبه 22 خرداد 1385-0:0

           براي اين اولين داستانهاي تبري بايد نقدي نوشت... درود


           ©2013 APG.ir