تعداد بازدید: 2656

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 25 خرداد 1385-0:0

معاون جديد اداره کل ارشاد در راه است

عليرضا دهقان،به زودي جاي عشرت مقصود نژاد را در معاونت فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران مي گيرد.


دهقان که تهيه کننده برنامه هاي راديوي محلي است متولد 1352 آمل است.وي پيش تر براي رياست اداره ارشاد آمل در نظر گرفته شده بود.وي از وابستگان معاون سياسي و امنيتي استاندار مازندران است که از اوايل تيرماه به معاونت فرهنگي اداره کل ارشاد منتقل مي شود.

گفتني است عشرت مقصود نژاد پس از رفتن احد جاوداني -معاون فرهنگي وقت ارشاد ومسئول شاخه فرهنگي مشارکت استان -به زنجان و گرفتن مديرکلي ارشاد زنجان، به اين سمت منصوب شده بود.

هم چنين شنيديم که محسن زارعي-فرماندار جديد ساري-از روز شنبه 27 خرداد ماه کارش را آغاز مي کند.وي جاي حسين زادگان را مي گيرد.حسين زادگان فرماندار اسبق تنکابن است که فعلا"مديرمسئولي هفته نامه محلي قارن و مديرعاملي باشگاه نوژن مازندران را برعهده دارد.

زارعي نيزدر حال حاضر مديرکل نظارت و ارزشيابي استاندار مازندران است.    ©2013 APG.ir