تعداد بازدید: 2546

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 29 خرداد 1385-0:0

عضو شوراي شهر بهشهر:پلمپ پايانه هاي مسافربري را محكوم مي كنيم!

طي دو ماه گذشته دو پايانه مسافربري بهشهر توسط مديريت حمل و نقل و پايانه استان مازندران پلمپ شد.


علت اين امر عدم وجود پاركينگ براي ترمينال عنوان شده است. اين در حاليست كه بهشهر داراي چندين دانشگاه و هزاران نفر دانشجو است و پلمپ شدن اين دو ترمينال مشكلات عديده اي را براي مردم , دانشجويان و خانواده ها به وجود آورده است.
يكي از اعضاي شوراي شهر ومسئول كميسيون حمل و نقل بهشهر اظهار داشت : متاسفانه طي تماس ها و مكاتبات انجام شده با مسئول حمل و نقل و پايانه استان به نتيجه قطعي در اين رابطه نرسيديم و طبق نظر ايشان دو ترمينال فوق فاقد پاركينگ بوده و بايد پلمپ شوند.

 درزي مي گويد ما اعضاي شوراي شهر بهشهر اين مسئله را محكوم مي كنيم(!) چرا كه چندين سال مردم به همين منوال به رفت و آمد و مسافرت پرداخته اند و اين عمل مديريت پايانه بدون مصلحت انديشي براي بهشهر بوده است .
وي در رابطه با پاركينگ عصر طلايي نيز مي گويد : به دليل جدايي دفتر و پاركينگ اين امر ميسر نمي باشد و پاركينگ و دفتر بايد در كنار هم باشند .

ما پيگير اين مسئله هستيم تا پاركينگ و دفتر در كنار هم باشند و ما در فكر ساخت پاركينگ و ترمينال جديد هستيم و در حال حاضر اين مسئله توسط يكي از پيمانكاران در حال بررسي است و شديدا محتاج همكاري بخش خصوصي هستيم تا مشكل ترمينال و پاركينگ برطرف شود.


لازم به يادآوريست پلمپ ترمينال هاي فوق باعث تجمع مسافران در پياده رو و خيابان شده است.(jomhourieslami)    ©2013 APG.ir