تعداد بازدید: 2193

توصیه به دیگران 1

شنبه 17 تير 1385-0:0

"شكوهى"آزاد شد

«على شکوهي» مدير مازندراني سايت اينترنتى «فردا» پنج شنبه شب با سپردن وثيقه ۲۵ ميليون تومانى آزاد شد.


شكوهى صبح روز سه شنبه هفته گذشته در دفتر كار خود بازداشت شده بود. گفته مى شود وى به دليل انتشار خبرى (در تاريخ ۲۵ اسفند سال ۸۴ در سايت فردا) بازداشت شده است. پيش از آزادى شكوهى، جمعى از فعالان سياسى طى نامه اى به رئيس قوه قضائيه اين شيوه برخورد را نادرست دانسته و دقت دستگاه قضايى در مواجهه با اين گونه افراد را خواستار شده بودند.

 در بخشى از اين نامه كه توسط «عباس سليمى نمين»، «مسعود رضايى» و «عليرضا سربخش» امضا شده، آمده بود: «همان گونه كه مستحضريد بروز خطا در فعاليت هاى رسانه اى محتمل است و على القاعده مدير مسئول مربوطه در قبال آن در محاكم قضايى پاسخگو خواهد بود. اما اينكه شاهد تداوم برخوردهاى اين گونه با صاحبان قلم باشيم، موجب تاسف و تاثر است.

اسفبارتر آن كه پس از چند روز بازداشتى، محل نگهدارى ايشان حتى به خانواده وى نيز اطلاع داده نشد. ما امضاكنندگان اين نامه مصراً از حضرتعالى خواهان پايان دادن به اين شيوه برخورد با اشتباهات و يا خطاهاى محتمل در عرصه اطلاع رسانى هستيم تا بيش از اين شاهد اين گونه رفتارها با توليدگران عرصه فرهنگ و انديشه نباشيم. اميد است با آزادى فورى ايشان روال رسيدگى قضايى به شكايت از نامبرده، طبق روال عادى طى گردد.»(sharghnewspaper)

خبر پيشين مارا در اين زمينه اين جا بخوانيد:http://www.mazandnume.com/?PNID=V5789

خبرهاي ديگر را هم اين جا بخوانيد:http://www.fardanews.com/show/?id=21735

http://www.baztab.ir/news/42188.php    ©2013 APG.ir