تعداد بازدید: 4243

توصیه به دیگران 2

شنبه 17 تير 1385-0:0

زباله ها جنگل را هدف گرفته اند

گزارش خبري از:اسدالله افلاكي


 روزانه 400 تن زباله در منطقه اي در قلب جنگل هيركاني تخليه مي شود. اين منطقه در نزديكي روستايي به نام امره با 4هزار سكنه در جنوب ساري واقع شده، از همين رو، ساكنان روستاي مذكور با ارسال نامه اي به همشهري كه به امضاي 800 تن رسيده با اعلام اين مطلب، نسبت به ادامه روند موجود و تبعات نامطلوب آن به ويژه پيامدهاي ناگوار زيست محيطي هشدار داده اند.
دكتر خلاق ميرنيا، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره گفت: دفن و دپوي زباله بر عهده وزارت كشور و استانداري است. اما مكان يابي محل دفن زباله با نظر سازمان حفظ محيط زيست صورت مي گيرد تا از معضلات و تبعات نامطلوب آن در مكان هايي كه مشكل ايجاد مي كند ممانعت شود. اما در نهايت اين وزارت كشور است كه تصميم مي گيرد و اجرا مي كند.


دكتر رسول علي اشرفي پور، مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران در واكنش به نامه مذكور، ميزان زباله روزانه ساري را 200 تن ذكر كرد و افزود: زباله ساري در منطقه اي بالاي كياسر بين مرز مازندران و استان سمنان به صورت بهداشتي دفن مي شود. اين منطقه با رايزني و هماهنگي سازمان هاي ذي ربط استان مشخص شده و زباله هاي شهرستان ساري به طور روزانه و مطابق با موازين بهداشتي در اين منطقه دفن مي شود.
به گفته وي براي دفن و بازيافت زباله هاي ساري، 2گزينه براي اجرا انتخاب شده است:
نخست، نصب دستگاه زباله سوز كه اين دستگاه آماده به كار شده، اما محل استقرار آن مورد بحث است.
به گفته وي، بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده يكي از محل هاي مورد نظر براي نصب اين دستگاه منطقه اي است كه حساسيت ساكنان روستاي امره را برانگيخته و مردم اين روستا با نصب زباله سوز در اين مكان مخالف هستند.

اشرفي پور حساسيت مردم به ويژه ساكنان امره را نسبت به مسائل زيست محيطي قابل تحسين دانست و گفت: در حال حاضر زباله اي در اين منطقه تخليه نمي شود، بلكه نصب زباله سوز در اين مكان، راهكاري كوتاه مدت براي حل معضل زباله هاست و نگراني  مردم بي مورد است، چرا كه در اين مكان نه زباله اي دفن خواهد شد و نه در حال حاضر زباله اي تخليه مي شود.


اين مسئول محيط زيست از سيستم كمپوست به عنوان دومين گزينه براي رفع معضل زباله شهرستان ساري ياد كرد و افزود: نصب دستگاه زباله سوز راهكاري موقتي است و مسئولان شهر تلاش مي كنند در ميان مدت، پروژه كمپوست را جايگزين دستگاه زباله سوز كنند؛ به طوري كه راه اندازي كمپوست يكي از اولويت هاي شهرستان ساري است كه مسئولان با حساسيتي خاص آن را دنبال مي كنند.
اشرفي پور، زمان راه اندازي پروژه كمپوست را 3 الي 4 سال و مجموع هزينه هاي آن اعم از خريد دستگاه  و نصب و راه اندازي سيستم آن را بالغ بر 3 ميليارد تومان ذكر كرد.


 هر چند پاسخ هاي مسئولان محيط زيست قانع كننده به نظر مي رسد، اما زباله و دفن آن مشكلي نيست كه شهروندان شمالي براي نخستين بار با آن مواجه مي شوند، شايد با توجه به سابقه اي كه از معضل زباله دارند، دريافته اند كه اگر پيش از بروز واقعه براي علاج آن چاره اي نينديشند، معضل دفن و انباشت زباله در جنگل هاي چالوس و نوشهر در اين منطقه نيز تكرار شود؛ مشكلي كه به رغم گذشت چند سال هنوز از تحقق وعده هاي مسئولان محلي مبني بر راه اندازي سيستم كمپوست در اين منطقه خبري نيست، تا آنجا كه اين معضل وضعيتي بحراني براي بخشي از جنگل هاي چالوس و نوشهر رقم زده است.


گذري به محل دفن و انباشت زباله در اين دو شهر بيش از هر چيز نشان از بي توجهي مسئولاني دارد كه به وعده هايشان عمل نمي كنند و به سادگي از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند.
معضل زباله  مختص شهرهاي بزرگ استان مازندران نيست، بلكه در شهرهاي ديگر استان همچون چمستان نور، بندپي بابل، شيرگاه، زيراب و آلاشت نيز كم وبيش اين مشكل به چشم مي آيد و اين روند همچنان ادامه دارد؛ روندي كه نشان مي دهد نگراني ساكنان روستاي امره چندان بي مورد نيست، مگر آنكه مسئولان براي حفظ سلامت، زيبايي و بهداشت مناطق حوزه مسئوليت شان چاره اي بينديشند.(hamshahri)

توضيح: تصوير خبر همان منطقه اي است كه پوشيده از درختان سربه فلك كشيده بود، اما اينك درختان آن قطع شده تا به جاي آن دستگاه زباله سوز نصب شود.
مسئولان محيط زيست مي گويند، نصب دستگاه زباله سوز در اين مكان موقتي است، اما روستانشينان امره بر مخالفت خود با مسئولان پاي مي فشارند.
انتخاب گوشه اي از جنگل براي دفن و انباشت زباله يا نصب زباله سوز ممكن است ساده ترين گزينه باشد، اما قطع درختان براي رها شدن از معضل زباله با هر رويكردي كه باشد پذيرفته نيست، به ويژه آن كه اغلب راهكارهاي موقتي جنبه دائمي يافته است.
براي نمونه انباشت زباله در بخشي از جنگل هاي نوشهر و چالوس راهكار موقتي بود كه اينك دائمي شده است.


     ©2013 APG.ir